Object

Title: Hospice assistance offered to the healthy siblings of a terminally ill child ; Hospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Hospice assistance offered to the healthy siblings of a terminally ill child  
Hospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka

Creator:

Godawa, Grzegorz

Subject and Keywords:

terminal illness   healthy siblings   support   hospice  
choroba terminalna   rodzeństwo   wsparcie   hospicjum

Description:

Family in the media and pedagogical practice  

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

A terminally ill child is the focus of attention of its close ones. The family wants to minimise the child’s suffering. Support is also offered by helping organisations. The concentration on the ill child can lead to the situation where the needs of the healthy siblings are neglected. „The total pain” of the ill child includes its family members, therefore, supporting the ill child’s healthy siblings is one of the main goals of children’s hospices. Hospice assistance is based on a family systems theory so the scope of hospice activities is very wide. Although helping the ill child is the priority, the hospices also protect the family from the destructive influence of illness. One of the forms of support offered to the healthy siblings has a psycho-pedagogical dimension. It aims at minimising the negative effects of the child’s illness and helping the siblings to go back to normal life after the child’s death. The interdisciplinary nature of hospice assistance is the chance for successful implementation of these assumptions.  

Chore dziecko skupia uwagę najbliższych mu osób. Jego rodzina pragnie zminimalizowaćjego cierpienie. Wsparcia udzielają mu również organizacje pomocowe. Skoncentrowanieuwagi na chorym może jednak spowodować, iż zaniedbane zostaną potrzeby zdrowego rodzeństwa dziecka. Wszechogarniający charakter cierpienia, które pojawia się w życiu dziecka, swym zasięgiem obejmuje również jego bliskich, dlatego wsparcie zdrowego rodzeństwa chorych dzieci stanowi jeden z podstawowych celów działalności hospicjów dziecięcych. Ich pomoc opiera się na systemowym modelu rodziny, dzięki czemu zakres działań hospicyjnych jest bardzo szeroki. Chociaż pomoc choremu dziecku jest priorytetem, nie brakuje działań, które mają chronić również jego rodzinę przed destrukcyjnym wpływem choroby. Jedną z form realizacji wsparcia zdrowego rodzeństwa jest oddziaływanie psychopedagogiczne. Ma ono na celu nie tylko zminimalizowanie negatywnego wpływu choroby dziecka, ale również przygotowanie rodzeństwa do funkcjonowania po śmierci siostry czy brata. Interdyscyplinarny charakter pomocy hospicyjnej stanowi szansę na pomyślną realizację tych założeń.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69873   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.253.371

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 353-371

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Grzegorz Godawa

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

1 041

Number of object content views in PDF format

1189

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71538

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information