Object

Title: Functions of the Family – A Study Based on Women’s and Family Magazines of the Kingdom of Poland Published Between 1864 and 1914 ; Funkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864–1914

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Functions of the Family – A Study Based on Women’s and Family Magazines of the Kingdom of Poland Published Between 1864 and 1914  
Funkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864–1914

Creator:

Kalinowska-Witek, Barbara

Subject and Keywords:

functions of the family   women's magazines   Kingdom of Poland  
funkcje rodziny   czasopisma kobiece   Królestwo Polskie

Description:

From the philosophical thought of antiquity to contemporary legislative solutions  
Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstract:

The family plays a crucial role in a person’s life. All the functions of the family are the source of both the aims the family tries to achieve and the tasks undertaken to meet the needs of family members. A Polish family had a specific role during the period of the partitions of Poland. In that period the survival of the whole nation depended on a properly performed function of the family. It was the magazines targeted at women and families that undertook the task of making the society aware of the role of the family. They pointed to the importance of its proper functioning and warned against the consequences of various dysfunctions. Publicists of women`s magazines wrote most often about the educational, caring, financial, and sexual functions of the family.  
Rodzina pełni ważną rolę w życiu człowieka. Funkcje rodziny wyznaczają cele, do których rodzina zmierza i zadania, które podejmuje dla zaspokojenia potrzeb swoich członków. Szczególna rola przypadła polskiej rodzinie w okresie zaborów. Wówczas od właściwego wypełniania przez rodzinę jej funkcji zależało przetrwanie narodu. Zadanie uświadomienia społeczeństwu roli rodziny podjęły czasopisma skierowane do rodzin oraz do kobiet – ich naczelniczek. Wskazywały na prawidłowe pełnienie poszczególnych funkcji, ostrzegały przed konsekwencjami różnych dysfunkcji. Publicyści czasopism kobiecych najczęściej pisalio wychowawczej, opiekuńczej, zarobkowej i seksualnej funkcji rodziny.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jędrychowska, Barbara. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69047

DOI:

10.23734/wwr20131.163.179

Source:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013) ; s. 163-179.

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 163-179

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Barbara Kalinowska-Witek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jan 13, 2021

In our library since:

Nov 26, 2015

Number of object content hits:

304

Number of object content views in PDF format

361

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70701

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information