Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewaluacja problemów współczesnej rodziny objętej systemem wsparcia społecznego na przykładzie Siemnianowic Sląskich

Creator:

Zawartka-Czekaj, Monika

Subject and Keywords:

funkcje rodziny ; problemy rodziny ; dysfunkcje społeczne

Abstract:

Artykuł prezentuje jak w pierwszych dwunastu latach XXI wieku zmieniły się dysfunkcje i problemy rodzin, które są objęte systemem wsparcia społecznego. Analizie poddano dysfunkcje, zarówno te, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej, jak również dysfunkcje pozaustawowe, które dotykają dorosłych członków rodzin ora w szczególności dzieci. Społeczna waga analizowanych dysfunkcji, niejednokrotniesprawia, że siemianowickie rodziny nie są w stanie realizować poprawnie normatyw nieokreślonych przez społeczeństwo funkcji. W artykule dokonano przeglądu form wsparcia dla rodzin przewidywanych przez ustawodawcę i podjęto probę ocenyich skuteczności i adekwatności w procesie zaspokajania ich rzeczywistych potrzeb.Analizie poddano też alternatywne formy społecznego wsparcia dla tej kategorii rodzin, jakie generowane są w systemie pomocy społecznej i poza nim. Analiza pozwala szerzej spojrzeć na rolę i miejsce rodzin objętych społecznym wsparciem w społeczeństwie polskim.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red.

Date:

2015

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

978-83-62563-487

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.