Object

Title: 4. Family in the opinions of political and social activists as well as memoirs ; 4. Rodzina w świetle poglądów działaczy politycznych i społecznych oraz wspomnień

PLMET:

click here to follow the link

Title:

4. Family in the opinions of political and social activists as well as memoirs  
4. Rodzina w świetle poglądów działaczy politycznych i społecznych oraz wspomnień

Subject and Keywords:

family   upbringing   children   history of upbringing  
rodzina   wychowanie   dzieci   historia wychowania

Description:

The transferring of culture and tradition throughout centuries  
Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków

Abstract:

„Wychowanie w Rodzinie” (“Family Upbringing”) is a journal dedicated to the problems of the family in the historical and the contemporary approach. The published original articles – written by authors from Poland and other countries who discuss research results as well as theories – constitute a voice in humanities and social sciences discourse on the family. Although the majority of the published papers belong to such branches of social sciences as history of education and pedagogy of the family it is increasingly often that the work of scholars of other sub-disciplines of pedagogy as well as psychology, sociology, archaeology, literary studies, linguistics, and law is presented.  
„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

Place of publishing:

Jelenia Góra

Publisher:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Wydział Humanistyczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Walasek, Stefania. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2011

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 1 (2011)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Copyright by Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Oct 1, 2021

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66434

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information