Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Swoi i obcy w rodzinie

Creator:

Żurek, Aldona

Subject and Keywords:

członkowstwo w rodzinie   status obcego w rodzinie

Description:

Granice pomiędzy każdą z małych grup społecznych a ich otoczeniem wynikają przede wszystkim ze zdefiniowanych kryteriów członkostwa. Mają one zarówno subiektywną jak i obiektywną naturę. Można je uznać za zasadnicze przesłanki pozwalające na określenie tego, kto jest „swój” a kto może zostać uznany za „obcego”.Problem członkostwa w rodzinie rozstrzygnąć można uwzględniając kryteria prawne i obyczajowe. Obok tego o posiadaniu statusu członka rodziny decydują również czynniki natury emocjonalnej. W tradycyjnej rodzinie przynależność do niej wiązała się z pełnieniem ściśle zdefiniowanej roli rodzinnej, która pozycjonowała jednostkę w siatce zależności z innymi krewnymi i powinowatymi. Przyjmowanie i odrzucanie członkostwa w rodzinie związane było przede wszystkim ze zmianą fazy w cyklu ontogenetycznym rodziny, w wyjątkowych sytuacjach z dokonywaniem przez jednostkę stosownego wyboru.Istniejące w tej mierze zasady i reguły we współczesnych społeczeństwach uległy zawieszeniu, a wiele z nich zostało odrzuconych. Pojawiło się szereg dylematów odnoszącychsię zarówno do zakreślania granic rodziny i towarzyszącego temu członkostwa,jak i oczekiwań, związanych ze sposobem pełnienia ról rodzinnych. Aktualne stają się pytania, dotyczące tego, czy członkostwo w rodzinie można odrzucić, jakie zobowiązania wynikają z członkostwa w rodzinie, oraz czy, aby należeć do rodziny powinno się stale owo członkostwo aktualizować.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red.   Grotowska, Stella. Red.

Date:

2015

Detailed Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.