Object

Title: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP : Konstytucyjne podstawy zasady pierwszeństwa prawa unijnego w polskim porządku prawnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP : Konstytucyjne podstawy zasady pierwszeństwa prawa unijnego w polskim porządku prawnym

Abstract:

Traktaty będące podstawą Unii Europejskiej nie zawierają zasad rozstrzygania konfliktów przepisów prawa unijnego z normami prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dążąc do zapewnienia jednolitego i spójnego stosowania prawa unijnego sformułował zasadę pierwszeństwa stosowania całego prawa UE przed wszystkimi normami wewnętrznymi, w tym konstytucyjnymi. Pojawić się zatem musi pytanie, w jaki sposób organy państw członkowskich Unii podchodzą w praktyce do zasady pierwszeństwa, skoro w ich systemach prawnych nie znajdujemy jednoznacznych i nie budzących wątpliwości reguł pozwalających na bezwzględne respektowanie tej zasady. Polski porządek prawny jest tu dobrym polem badawczym, gdyż z jednej strony przepisy Konstytucji RP dają podstawę do przyznania pierwszeństwa Traktatom unijnym i prawu stanowionemu przez Unię w przypadku kolizji z ustawami, ale z drugiej formułują, bez żadnych wyjątków, zasadę nadrzędności Konstytucji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

ISBN 978-83-61370-35-2

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 58)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/64586

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information