Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Roszczenia procesowe wynikające z prawa Unii Europejskiej w polskim postępowaniu cywilnym

Creator:

Stępkowski, Łukasz

Subject and Keywords:

prawo międzynarodowe   Unia Europejska   kultura prawna   państwo prawa   rządy prawa   zasady prawa wyborczego   prawo UE   dialog międzykulturowy   sędziokracja   orzecznictwo sądowe

Abstract:

Niniejsza publikacja została podzielona na trzy merytoryczne części. W pierwszej z nich znalazły się rozważania teoretyczne odnoszące się do problematyki rządów prawa. W drugiej skoncentrowano się na problematyce rządów prawa w orzecznictwie sądowym. Trzecia, ostatnia, jest zbiorem różnych opracowań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych dotyczących szeroko pojmowanej europejskiej kultury prawnej. Prezentowane prace stanowią rozwinięcie referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rządy prawa i europejska kultura prawna, która odbyła się w dniach 29-30 maja 2014 roku w Zieleńcu. Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników publikacja stanie się inspiracją do dalszych refleksji nad ideą rządów prawa i europejską kulturą prawną, a jednocześnie będzie mogła być wykorzystywana jako pomoc naukowa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jedlecka, Wioletta Red.   Helios, Joanna Red.   Bator, Andrzej Red.   Potrzeszcz, Jadwiga Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-15-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 55)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK