Object

Title: Klauzula porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji punitive damages

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Klauzula porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji punitive damages

Creator:

Ziemblicki, Bartosz

Subject and Keywords:

rządy prawa   kultura prawna   Unia Europejska   dialog międzykulturowy   orzecznictwo sądowe   zasady prawa wyborczego   prawo UE   prawo międzynarodowe   państwo prawa   sędziokracja

Abstract:

This publication is divided into three substantive sections. The first of them were theoretical issues relating to the rule of law. The second focuses on the issues of the rule of law in court. The third and last, is a collection of various studies, both theoretical and practical issues in a comprehensive European legal culture. The presented work is the development of the papers presented at the National Scientific Conference “The rule of law and European legal culture”, which took place on 29-30 May 2014. Zieleniec. We hope to put into the hands of readers of the publication will inspire further reflection on the idea of the rule of law and European legal culture. The book can also be used as a teaching aid.  

Niniejsza publikacja została podzielona na trzy merytoryczne części. W pierwszej z nich znalazły się rozważania teoretyczne odnoszące się do problematyki rządów prawa. W drugiej skoncentrowano się na problematyce rządów prawa w orzecznictwie sądowym. Trzecia, ostatnia, jest zbiorem różnych opracowań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych dotyczących szeroko pojmowanej europejskiej kultury prawnej. Prezentowane prace stanowią rozwinięcie referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rządy prawa i europejska kultura prawna, która odbyła się w dniach 29-30 maja 2014 roku w Zieleńcu. Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników publikacja stanie się inspiracją do dalszych refleksji nad ideą rządów prawa i europejską kulturą prawną, a jednocześnie będzie mogła być wykorzystywana jako pomoc naukowa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:63624   ISBN 978-83-61370-15-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 55)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Dec 30, 2014

Number of object content hits:

2 066

Number of object content views in PDF format

2542

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/63806

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information