Obiekt

Tytuł: Rządy prawa i europejska kultura prawna

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rządy prawa i europejska kultura prawna

Temat i słowa kluczowe:

rządy prawa   kultura prawna   Unia Europejska   dialog międzykulturowy   orzecznictwo sądowe   zasady prawa wyborczego   prawo UE   prawo międzynarodowe   państwo prawa   sędziokracja

Abstrakt:

This publication is divided into three substantive sections. The first of them were theoretical issues relating to the rule of law. The second focuses on the issues of the rule of law in court. The third and last, is a collection of various studies, both theoretical and practical issues in a comprehensive European legal culture. The presented work is the development of the papers presented at the National Scientific Conference “The rule of law and European legal culture”, which took place on 29-30 May 2014. Zieleniec. We hope to put into the hands of readers of the publication will inspire further reflection on the idea of the rule of law and European legal culture. The book can also be used as a teaching aid.  

Niniejsza publikacja została podzielona na trzy merytoryczne części. W pierwszej z nich znalazły się rozważania teoretyczne odnoszące się do problematyki rządów prawa. W drugiej skoncentrowano się na problematyce rządów prawa w orzecznictwie sądowym. Trzecia, ostatnia, jest zbiorem różnych opracowań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych dotyczących szeroko pojmowanej europejskiej kultury prawnej. Prezentowane prace stanowią rozwinięcie referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rządy prawa i europejska kultura prawna, która odbyła się w dniach 29-30 maja 2014 roku w Zieleńcu. Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników publikacja stanie się inspiracją do dalszych refleksji nad ideą rządów prawa i europejską kulturą prawną, a jednocześnie będzie mogła być wykorzystywana jako pomoc naukowa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Bator, Andrzej. Red.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Potrzeszcz, Jadwiga. Rec.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-15-4

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 55)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

6 lip 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/63797

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji