Object

Title: Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa

Creator:

Jabłoński, Paweł

Subject and Keywords:

Jerzy Wróblewski   teoria prawa   filozofia prawa   filozoficzne podstawy teorii prawa   integracja zewnętrzna prawoznawstwa   postawa filozoficzna   postawa afilozoficzna   relacja powołania   relacja przyporządkowania   słaba i mocna interpretacja relacji przyporządkowania

Abstract:

Przedmiotem pracy jest analiza tego, jak w polskiej teorii prawa postrzegane są związki tej dyscypliny z filozofią. Analizując to zagadnienie autor łączy elementy rekonstrukcyjne z reinterpretacyjnymi. Z jednej więc strony odtwarza i porządkuje wypracowane w polskiej teorii prawa stanowiska dotyczące wskazanej wyżej kwestii. Wedle podstawowego twierdzenia, fundującego strukturę pracy, problem związków z filozofią podejmowany był w polskiej teorii prawa w trzech debatach: o filozofii prawa, o filozoficznych podstawach teorii prawa oraz o integracji zewnętrznej prawoznawstwa. Analizie tych debat towarzyszy mocne wyeksponowanie istniejących między nimi związków i zależności. Z drugiej strony autor wprowadza propozycje reinterpretacyjne. Najwięcej uwagi poświęca przy tym metateoretycznnej koncepcji Jerzego Wróblewskiego, proponując rozwinięcie kluczowej dla rozważań łódzkiego teoretyka kategorii „relacji przyporządkowania”. Przedstawione są dwie możliwości interpretacji tej relacji, określane mianem „mocnej” i „słabej”, odwołujące się do odmiennych sposobów lokowania filozofii względem innych obszarów kultury. Wedle interpretacji mocnej, nawiązującej do idei transcendentalizmu, filozofia jest fundamentem innych części kultury, w tym teorii prawa. Wedle interpretacji słabej natomiast, filozofia jest tylko jednym z wielu równorzędnych obszarów kultury.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Wojtczak, Sylwia. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:63460   ISBN 978-83-61370-07-9

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 53)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paweł Jabłoński

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 18, 2022

In our library since:

Dec 12, 2014

Number of object content hits:

4 943

Number of object content views in PDF format

6222

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/62954

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa Aug 18, 2022

This page uses 'cookies'. More information