Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Piractwo morskie

Creator:

Bomba, Alina

Subject and Keywords:

piractwo morskie ; Organizacja Narodów Zjednoczonych ; prawo międzynarodowe

Description:

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem projektu badawczego „Obszary aktywności wspólczesnych organizacji międzynarodowych”, realizowanego w 2013 r. przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Zachodniego, Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Semper Avanti oraz Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Abstract:

The article analyzes the acts of robbery on the high seas with particular emphasis on maritime piracy. It also shows the definition and legal issues, scale and scope of maritime piracy in the modern world, along with a breakdown of its regional variations and types. Furthermore an attempt was made to analyze the initiatives undertaken by international governmental organizations such as the United Nations, NATO, the European Union, the Association of South-East Asian Nations, the African Union and the Arab League in preventing and combating maritime piracy in the modern world.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

OTO Agencja Reklamowa

Contributor:

Lisowska, Alicja Red. ; Florczak, Agnieszka Red. ; Stadtmüller, Elżbieta Rec.

Date issued:

2014

Resource Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-927859-8-9

Source:

Organizacje międzynarodowe w działaniu, pod red. Agnieszki Florczak i Alicji Lisowskiej, s. 87-141

Language:

pol

Is version of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Pacześniak, Monika Klimowicz & Autorzy

Autor opisu:

M.S.