Object

Title: Old age and death. The perception of old age in the context of death in the Polish countryside at the turn of 20th century and the interwar period (1918–1939)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Old age and death. The perception of old age in the context of death in the Polish countryside at the turn of 20th century and the interwar period (1918–1939)

Creator:

Gapiński, Bartłomiej

Subject and Keywords:

the history of old age   folk thanatology   folk culture  
historia starości   ludowa tanatologia   kultura ludowa

Abstract:

The goal of the article is to analyze the attitude and perception of the old facing death (the way the old behaved towards the inevitable) in the Polish countryside at the turn of 20th century and in the interwar period (1918–1939). The analysis is based on ethnographic material and diaries of peasants, and corresponds to (mainly ethnological) literature on the subject. It is shown that the elderly were preparing themselves for death, and that the rural community believed that because of old people’s proximity to death, they could mediate between the sacred and the profane, especially while dying and during the burial rite. In the rural community the idea of “tamed death” (as used by Phillipe Aries) was dominant. The idea was present not only at the turn of 20th century but also during the interwar period. In traditional culture, death was an omnipresent phenomenon encountered in rural communities, work rhythm and perception of nature. Death was, first and foremost, a communal event within conservative folk culture. However, during the interwar period a gradual decline could already be observed, with the disappearance of folk concepts and simplification of ceremonies. These changes happened very slowly, however.  

W niniejszym artykule stawiam sobie za cel przeanalizowanie odbioru, postrzegania osób starszych w obliczu śmierci (jak się zachowywali wobec nieuniknionego) na wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku i w okresie międzywojennym (1918–1939). Opieram się na materiale etnograficznym, pamiętnikarstwie chłopskim, koresponduję z literaturą przedmiotu (głównie etnologiczną). Ukazano, że ludzie starsi przygotowywali się na śmierć a wspólnota wiejska uznawała, iż jako osoby bliskie zaświatom, tamtemu światu mogą pośredniczyć między sacrum a profanum, szczególnie podczas konania i w rytuale pogrzebowym. W społeczności wiejskiej dominował wariant śmierci oswojonej (w ujęciu Philippe Ariesa), był on żywotny nie tylko na przełomie XIX i XX wieku, ale także w dwudziestoleciu międzywojennym. W kulturze tradycyjnej śmierć była zjawiskiem wszechobecnym spotykanym we wspólnocie wiejskiej, w rytmie pracy i odbiorze natury. Śmierć pozostawała przede wszystkim wydarzeniem wspólnotowym, wiązała się z konserwatywną kulturą ludową. Aczkolwiek już w dwudziestoleciu międzywojennym rejestrowano stopniowy zanik tradycji, zatracanie niektórych ludowych sensów, uproszczanie ceremoniałów. Były to jednak zmiany postępujące bardzo wolno.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link  
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red.   Taranowicz, Iwona. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.   Taranowicz, Iwona. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:58876   ISBN 978-83-63322-24-3

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.89-95

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bartłomiej Gapiński

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jul 21, 2022

In our library since:

Sep 29, 2014

Number of object content hits:

437

Number of object content views in PDF format

516

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/58982

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information