Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Are there any attractive names for elderly people in Polish?

Creator:

Burkacka, Iwona

Subject and Keywords:

osoby starsze ; wartościowanie ; nazewnictwo ; neosemantyzacja

Abstract:

Mówiąc o osobach starszych, napotykamy trudności językowe, ponieważ tradycyjne nazewnictwo uwypukla cechy, które we współczesnym świecie nie budzą dobrych skojarzeń – starość, nieproduktywność. Nazwy te mają charakter eufemistyczny lub w swojej formie podkreślają wiek osób, przywołują kontekst finansowy (np. obciążenie budżetu), wykazują łączliwość z określonymi czasownikami czy przymiotnikami i są składnikami stereotypowych połączeń, niezbyt korzystnych dla osób starszych. Stąd poszukuje się słów, które w atrakcyjny sposób nazywają tę, coraz liczniejszą, grupę społeczeństwa. Jednym ze sposobów jest wykorzystywanie wyrazów senior, nestor, które w polszczyźnie istnieją i mają pozytywne konotacje, i nadanie im nowych znaczeń. Dzięki ich stosowaniu następuje przewartościowanie w postrzeganiu osób starszych, uwypukla się ich pozytywny wizerunek, pozbawiony stereotypowych skojarzeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; click here to follow the link

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red. ; Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Resource Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-24-3

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.47-57

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

TK