Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problems with starość (age). On natural and scientific categories

Creator:

Gomóła, Anna

Subject and Keywords:

kategoria naturalna   kategoria naukowa   starość

Abstract:

Kłopoty ze starością. O kategoriach naturalnych i naukowych. Artykuł poświęcony jest kwestii stosowania kategorii naturalnych w pracach naukowych. Polski wyraz starość używany jest w naukach społecznych jako termin naukowy pomimo iż jest wieloznaczny i – co ważniejsze – nacechowany emocjonalnie. Autorka twierdzi, że przywiązanie do tej kategorii opisu wynika nie tylko z dobrze ugruntowanej pozycji słowa starość w systemie leksykalnym języka polskiego, ale także odzwierciedla potrzebę skrótowego i obrazowego nazwania okresu życia ludzkiego, który jest zarazem porównywalny do dzieciństwa, jak i względem niego symetryczny. Idea symetrii pomiędzy początkiem i końcem życia ludzkiego pojawiła się w sztuce XVI wieku; przyjęła ją również nauka XIX wieku. Późniejsze ustalenia podważyły zasadność takiego wyobrażenia, mimo to jest ono wciąż silne, a termin starość jest nadal stosowany w opisach naukowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red.   Taranowicz, Iwona. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.37-45

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Gomóła

Autor opisu:

TK