Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organu nadzoru

Creator:

Michór, Andrzej

Subject and Keywords:

Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organów nadzoru ; MiFID ; MiFIR

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest analiza obowiązków informacyjnych firm inwestycyjnych wobec organów nadzoru w świetle dyrektyw MiFID. Rozważono podział kompetencji nadzorczych między organy nadzoru Państw Macierzystych i organy nadzoru Państw Przyjmujących. Aktualnie obowiązująca regulacja jest niewystarczająca i wymaga zmian. Zasygnalizowano planowane przemodelowanie tych unormowań w prawie Unii Europejskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego ; Nieborak, Tomasz Rec. ; Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus

Date:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm