Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Implementacja regulacji MiFID do polskiego prawa rynku finansowego – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Creator:

Fedorowicz, Magdalena

Subject and Keywords:

MiFID ; MiFIR ; implementacja ; rynek kapitałowy ; konsekwencje braku implementacji na rynku kapitałowym

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

Przedmiotem niniejszego opracowania stała się analiza uwarunkowań wdrożenia regulacji MiFID do polskiego prawa finansowego oraz wskazanie na teoretyczne i praktyczne problemy, które pojawiły się w związku z jej implementacją. Na przykładzie dyrektyw MiFID I i II w artykule poruszono również problem związany z możliwymi sposobami implementacji aktów prawa UE regulujących rynek finansowy, a także przybliżono konsekwencje braku lub wadliwej implementacji na rynku finansowym, co wydaje się szczególnie istotne w obliczu przyszłego wdrożenia projektowanych regulacji MiFID II i rozporządzenia MIFIR.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego ; Nieborak, Tomasz Rec.

Date:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm