Obiekt

Tytuł: Regulacja MIFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Regulacja MIFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego

Temat i słowa kluczowe:

rynek finansowy Unii Europejskiej   rynek kapitałowy   usługi inwestycyjne   MiFID   MiFIR   implementacja i transpozycja dyrektywy   doktryna odpowiedzialności odszkodowawczej   zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego   bezpośrednie stosowanie dyrektyw   wertykalny i horyzontalny skutek dyrektyw   obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych   dystrybutorzy jednostek uczestnictwa   przedsiębiorstwa inwestycyjne   fundusze inwestycyjne   doradztwo inwestycyjne   firma inwestycyjna   klient detaliczny   klient profesjonalny   skutki niedochowania obowiązków informacyjnych   akty wykonawcze i delegowane   zarządzanie aktywami   UCITS

Opis:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstrakt:

Pakiet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), obejmujący trzy unijne akty prawne, wzajemnie ze sobą powiązane, które są przedmiotem rozważań niniejszej monografii, tj.: dyrektywa 2004/39/WE, dyrektywa Komisji 2006/73/WE, rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1287/2006, stanowi regulację prawną, która ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania rynku instrumentów finansowych (rynku kapitałowego), będącego elementem jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. Niniejsza monografia prezentuje różne aspekty ochrony inwestora, zwłaszcza nieprofesjonalnego klienta usług inwestycyjnych, która stała się celem regulacji MIFID. Jej wyznacznikiem było także stworzenie wzorca działania transparentnej firmy inwestycyjnej, zgodnie z zasadą najlepszego zlecenia i wzorca klienta, świadomego ryzyka i swoich uprawnień na rynku finansowym. Przedstawiana monografia, w kompleksowy sposób, nie tylko prywatno -(przede wszystkim rozwiązania nakierowane na ochronę inwestorów), ale i publicznoprawny (m.in. procesy licencyjne, wymogi w odniesieniu do kadry zarządzającej), porusza wszystkie wskazane i istotne dla funkcjonowania rynku finansowego kwestie i jednocześnie nawiązuje do projektowanych zmian w tym zakresie w przededniu ich uchwalenia (organy prawodawcze osiągnęły właśnie porozumienie dotyczące ostatecznego kształtu regulacji nowego pakietu MiFID II.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Nieborak, Tomasz Rec.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego   Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus

Data:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-62-8

Język:

pol

Powiązanie:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/46684

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji