Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie zasady legalizmu w procesie planowania wydatków budżetowych gminy

Creator:

Mieszkała, Krystian

Subject and Keywords:

budżet jednostki samorządu terytorialnego   gmina   samorząd terytorialny   wydatki publiczne   praworządność   zasada legalizmu

Description:

Ukształtowany w wyniku reformy z 1998 roku ustrój samorządu terytorialnego realizuje konstytucyjną gwarancję samodzielności jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie samodzielności finansowej wyrażającej się także w samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków z budżetu tych jednostek. W artykule przeprowadzona zostanie analiza przepisów konstytucyjnych i ustawowych w świetle ich interpretacji orzeczniczej i doktrynalnej celem ustalenia wpływu konstytucyjnej zasady legalizmu w działaniu organów władzy publicznej na realizację samodzielności wydatkowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK