Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Miasto na prawach powiatu – specyficzne połączenie gminy i powiatu

Creator:

Michalska, Justyna

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; gmina ; powiat ; województwo ; miasto na prawach powiatu

Description:

Jednym z następstw reformy z 1998 roku było wykreowanie – obok powiatu i województwa jako nowych typów jednostek samorządu terytorialnego – nowego typu jednostki o charakterze hybrydowym – miasta na prawach powiatu. Autorzy tego rozwiązania nawiązywali oczywiście do znanych konstrukcji prawnych rodzimych (miast wydzielonych z powiatów z okresu międzywojennego i powiatów miejskich z okresu PRL), a także obcych (np. niemieckich miast wyłączonych z powiatów). W artykule przeprowadzona zostanie analiza ustrojowoprawna tej konstrukcji zmierzająca do ustalenia, na ile miasto jest powiatem, a na ile ciągle gminą, w wyniku tak specyficznego połączenia obu funkcji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK