Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązywanie, wykładnia oraz realizacja przepisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w polskim porządku prawnym

Creator:

Teklak, Piotr

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny   ekslibris   prawo międzynarodowe   stosowanie traktatów   interpretacja traktatów   traktat międzynarodowy   gmina   powiat

Description:

Europejska Karta Samorządu Lokalnego jest umową międzynarodową o podstawowym znaczeniu dla państw europejskich w kwestii samorządu terytorialnego. Celem pracy jest systematyczna interpretacja EKSL oraz wskazanie braków, względnie niedociągnięć polskiego ustawodawstwa w realizacji zobowiązania międzynarodowoprawnego. Analiza obejmie moc obowiązującą EKSL w prawie wewnętrznym Rzeczpospolitej Polskiej, następnie wykładnię poszczególnych artykułów z jednoczesną analizą porównawczą polskiego porządku prawnego pod kątem zgodności z ich postanowieniami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK