PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym

Creator:

Węgrzyn, Justyna

Subject and Keywords:

prawa konsumenta ; prawo konsumenta do informacji ; status informacyjny konsumenta ; transparentność informacji ; prawo do informacji o towarze

Abstract:

Tematem niniejszej monografii jest zagadnienie dotyczące prawa konsumenta do informacji, które stanowi obecnie przedmiot szczególnego zainteresowania zarówno doktryny, jak i praktyki. Przyczynę takiego stanu należy upatrywać w deficycie informacji, który jest rozumiany jako brak specjalistycznej wiedzy konsumenta (prawnej, ekonomicznej, technicznej) na temat zasad i warunków oferowanych mu towarów i usług. Następstwem tego są pogłębiające się asymetrie informacyjne, które negatywnie wpływają na sytuację konsumenta, jako słabszej strony obrotu gospodarczego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Banaszak, Bogusław. Rec.

Date issued:

2013

Resource Type:

ebook

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-77-2

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 23)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Justyna Węgrzyn

Autor opisu:

TK