Szczegóły obiektu: Kształtowanie się ustroju samorządu gminnego – uwarunkowania, przebieg, zakres regulacji normatywnej (1989-1997)

PDF
Struktura
Administracja publiczna wobec procesów zmian w XXI wieku : Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Korczaka.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności