Szczegóły obiektu: Z problematyki przestępczości przedsiębiorstw w prawie karnym gospodarczym : uwagi o systemie sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

PDF
Struktura
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności