Object

Title: Aksjologiczne podstawy samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aksjologiczne podstawy samorządu terytorialnego

Alternative title:

Axiological Foundations of the Local Government

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Nitecki, Stanisław

ORCID:

0000-0002-5130-1140

Subject and Keywords:

local government   public administration   values   legislator   independence   freedom  
samorząd terytorialny   administracja publiczna   wartości   prawodawca   samodzielność   wolność

Abstract:

Local government as a decentralized form of performing tasks facing public administration is established in the resolutions of the Constitution of the Republic of Poland. The institution of local government functions within local communities and stays in relations with other participants of social life. The position and scope of tasks performed by local government units depend on the values presented by the entity making decisions, which is the legislator. The values adopted by the legislator determine the way of functioning and the scope of tasks of local government. The volatility of such values results in the fact that the range of local government’s activity is not firmly determined. It may be extended, but it may also be narrowed. Independence plays a key role among the values attributed to local government. Its scope determines the place and role of this institution in contemporary society. Other values, such as freedom and equality, arise from independence and constitute its essential element. Although local government is an institution that is deeply rooted and has a strong foundation for functioning, its place and the role it plays are not objective and result from the subjective assessment of the legislator.  

Samorząd terytorialny jako zdecentralizowana forma wykonywania zadań stojących przed administracją publiczną jest zakotwiczony w postanowieniach Konstytucji RP. Instytucja ta funkcjonuje w ramach społeczności lokalnych i pozostaje w relacjach z innymi uczestnikami życia społecznego. Pozycja i zakres zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zależy od wartości prezentowanych przez podmiot podejmujący w tym zakresie decyzje, którym jest prawodawca. Wartości przyjmowane przez prawodawcę determinują sposób funkcjonowania i zakres zadań samorządu terytorialnego. Ich zmienność skutkuje tym, że samorząd terytorialny nie ma na trwale wyznaczonego zakresu działania. Zakres ten może być rozszerzany, ale może też ulegać zawężeniu. Wśród wartości przysługujących samorządowi terytorialnemu kluczową rolę odgrywa samodzielność. Jej zakres wyznacza miejsce i rolę tej instytucji we współczesnym społeczeństwie. Inne wartości, takie jak wolność czy równość, wynikają z samodzielności i stanowią jej istotny element. Samorząd terytorialny jest instytucją silnie zakorzenioną i posiadającą mocne podstawy funkcjonowania, jednakże miejsce i rola, jakie ma pełnić, nie mają charakteru obiektywnego i wynikają z subiektywnej oceny prawodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136372   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.25

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

36

Number of object content views in PDF format

41

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146194

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Aksjologiczne podstawy samorządu terytorialnego Feb 3, 2023

This page uses 'cookies'. More information