Szczegóły obiektu: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Powszechna Ochrona Ludności. Krajowy System Ratowniczy. Ochotnicze Straże Pożarne”, zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 29 października 2021 roku

PDF
Struktura
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności