Object

Title: Przeniesienie praw autorskich w ramach instytucji przyrzeczenia publicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeniesienie praw autorskich w ramach instytucji przyrzeczenia publicznego

Alternative title:

Transfer of copyright under the institution of public promise

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 129

Creator:

Brol, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-3414-7129

Subject and Keywords:

public promise   contest   contest award   winning work   transfer of copyrights to the awardedwork  
przyrzeczenie publiczne   konkurs   nagroda konkursowa   zwycięska praca   przeniesienie praw autorskich do nagrodzonego dzieła

Abstract:

The institution of public promise is regulated in the Civil Code of the Republic of Poland as a unilateral legal Act, which can be divided into an ordinary public promise and a promise of award, commonly referred to as a “competition.” In the context of a competition, the promisee may acquire ownership of the prize-winning work — and, accordingly, copyrights or patent rights — upon payment of the prize, as long as the right has been reserved in the public promise. The institution in question has been regulated in a very general way, so the matters which need to be discussed are the relationship between the Civil Code and the Act on copyright and related rights, as well as transparency of criterion as to when and to what extent a transfer of copyrights may occur in subject to Art. 921 § 1 of the Civil Code.  

Instytucja przyrzeczenia publicznego została uregulowana przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym jako jednostronna czynność prawna, która dzieli się na przyrzeczenie publiczne zwykłe oraz przyrzeczenie nagrody konkursowej, zwyczajowo nazywane konkursem. W ramach konkursu przyrzekający może nabyć własność nagrodzonego dzieła oraz odpowiednio prawa autorskie albo prawa wynalazcze z chwilą wypłacenia nagrody, o ile zastrzegł to w przyrzeczeniu. Omawiana instytucja została uregulowana w sposób bardzo ogólny, w związku z czym należy odpowiedzieć na pytanie o relację kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o to, z jakim momentem oraz w jakim zakresie może dojść do przeniesienia praw autorskich w przypadku, o którym mowa w art. 921 § 1 k.c.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136330   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.129.1

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666 ; No 4130.

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Feb 2, 2023

Number of object content hits:

79

Number of object content views in PDF format

84

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146090

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information