Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępstwo narażenia na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu (art. 161 § 2 i 3 k.k.)

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Wróbel, Adam

ORCID:

0000-0002-9315-0213

Subject and Keywords:

narażenie na zarażenie chorobą zakaźną   przestępstwo narażenia na zarażenie   choroba zakaźna

Abstract:

W artykule zostaje podjęta kwestia przestępstwa narażenia na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu (art. 161 § 2 i 3 k.k.). Podniesiony zostaje problem: podmiotu sprawczego, strony podmiotowej, przedmiotu, strony przedmiotowej. Nadto podjęte zostaje zagadnienie zbiegu przepisów. Wyrażony zostaje postulat de lege ferenda, że wyszczególnienie w art. 161 § 2 k.k. zarówno choroby zakaźnej, jak i wenerycznej z punktu widzenia ich desygnatów wydaje się zbędne, bowiem pojęcie choroby wenerycznej zawiera się w pojęciu choroby zakaźnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.23

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm