Object

Title: 116 nowela Justyniana O żołnierzach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

116 nowela Justyniana O żołnierzach

Alternative title:

Justinianʼs Novel 116 Concerning Soldiers

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Rominkiewicz, Jarosław

ORCID:

000-0002-2999-8455

Subject and Keywords:

Roman Law   Justinian I   the Novels of Justinian   the Novel 116   interdiction of keeping private armies   buccellarii   Apion  
prawo rzymskie   Justynian I Wielki (cesarz bizantyjski ; 483-565)   Nowele Justyniańskie   nowela 116 Justyniana   zakaz posiadania prywatnych armii   buccellarii   Apionowie

Abstract:

The article focuses on the 116th Novel of Justinian On Soldiers, originating from 542 A.D. By the said novel, the emperor banned keeping soldiers in private estates. Each person who did not send the soldiers off to their military unit and kept employing them for their private purposes after the time of 30 days following the promulgation of the novel, was to face confiscation of their property and deprivation of offices. Soldiers, who were found to be still staying in private estates of the nobles after the aforementioned period of time, were not only to be deprived of military ranks, but also sentenced to death. The article begins with an introduction, within which the Author presents a brief overview of a history of interdictions of keeping private armies in Roman law. In the following part, a Greek version of the Novel as well as its Polish translation are presented and thoroughly analyzed. The study also includes examination of possible reasons of the introduction of the novel. Moreover, the Author focuses on an analysis of various accounts, originating from different sources (including Egyptian papyri), further validating the phenomenon of illegal employment of private armies, consisting of soldiers formally staying in public service, as present in 6th century A.D.  

Artykuł poświęcony jest wydanej w 542 roku 116 noweli Justyniana O żołnierzach. Cesarz zakazał w niej osobom prywatnym posiadania żołnierzy w swych majątkach. Każdej osobie, która po trzydziestu dniach od ogłoszenia tego prawa nie odesłała żołnierzy do macierzystych jednostek i zatrudniała ich nadal dla swoich prywatnych celów, groziła konfiskata mienia oraz utrata sprawowanych godności. Dla żołnierzy, którzy po upływie tego terminu pozostali dalej w dobrach możnowładców, sankcją miało być pozbawienie rangi i kara śmierci. Artykuł otwiera wstęp, w którym Autor przedstawił zwięźle historię rzymskich zakazów posiadania prywatnych armii. W dalszej części zaprezentował grecki tekst noweli 116, jej polski przekład oraz obszerny komentarz. Przedstawił w nim między innymi przyczyny wydania tej cesarskiej ustawy, a także relacje przekazane w innych źródłach, również w egipskich papirusach, potwierdzające fakt nielegalnego zatrudniania przez możnowładców w VI wieku oddziałów wojskowych, które formalnie pozostawały na służbie państwowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136257   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.21

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

38

Number of object content views in PDF format

38

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145970

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
116 nowela Justyniana O żołnierzach Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information