Object

Title: Wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego jako akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego jako akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego

Alternative title:

Suspending the execution of a resolution or an order from a body of a territorial self-government unit as an act of supervision over the bodies of territorial self-government units

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Ostapski, Adam

ORCID:

0000-0002-9365-9415

Subject and Keywords:

decentralization   territorial self-government units   supervision of the activities of territorial self-government units   act of supervision   suspension of the execution of a resolution or order  
decentralizacja   jednostki samorządu terytorialnego   nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego   akt nadzoru   wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia

Abstract:

The article concerns the institution of suspension the execution by the supervisory authority of a resolution or order of a body of a territorial self-government unit, in particular, its legal nature, the legal effects it causes and the possibility of qualifying this form of administrative action as an act of supervision of the activities of territorial self-government units, and in consequence — the admissibility of control by an administrative court, which is important from the point of view of the protection of the independence of a territorial self-government unit.  

Artykuł dotyczy instytucji wstrzymania wykonania przez organ nadzoru uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności odnosi się to do charakteru prawnego, skutków prawnych, które wywołuje, i możności zakwalifikowania tej formy działania administracji publicznej jako aktu nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji poddania jej bezpośredniej kontroli sądu administracyjnego, co jest ważkie z punktu widzenia kwestii ochrony samodzielności jednostki samorządu terytorialnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136165   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

17

Number of object content views in PDF format

20

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145908

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information