Object

Title: Prawne aspekty rozwoju wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w Polsce — głos w dyskusji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne aspekty rozwoju wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w Polsce — głos w dyskusji

Alternative title:

Legal aspects of the development of high-temperature nuclear reactors in Poland — contribution to the discussion

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Nowacki, Tomasz R.

ORCID:

0000-0002-6684-8384

Subject and Keywords:

atomic law   nuclear law   high temperature reactors   licensing of nuclear reactors  
prawo atomowe   prawo energii jądrowej   reaktory wysokotemperaturowe   licencjonowanie reaktorów jądrowych

Abstract:

High-temperature nuclear reactors are among the technologies that can be used in energy and heating. In particular, these reactors can be used in the industry as a source of high-temperature technological heat, thus eliminating fossil fuels such as coal and gas, and enabling energy-intensive enterprises to produce electricity and heat for their own needs. One of the important factors for the development of this technology is the appropriate legal framework. In 2017, the advisory team of the Minister of Energy published a report on the possibility of implementing high-temperature reactors in Poland. This report, apart from technical and economic aspects, also touched upon legal issues. This text is a voice in the discussion on this subject, partially polemic with the findings of the report, pointing to some erroneous assumptions and proving that the construction of high--temperature reactors in Poland can be carried out on the basis of the currently existing regulations.  

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe to jedna z technologii, która może być wykorzystana w energetyce i ciepłownictwie. W szczególności reaktory te mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle jako źródło wysokotemperaturowego ciepła technologicznego, eliminując tym samym paliwa kopalne jak węgiel i gaz oraz umożliwiając przedsiębiorstwom energochłonnym produkcję energii elektrycznej i ciepła na własne potrzeby. Jednym z istotnych czynników w rozwoju tej technologii jest określenie właściwych ram prawnych. W 2017 roku zespół doradczy Ministra Energii opublikował raport na temat możliwości wdrożenia reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce. Raport ten oprócz aspektów technicznych i ekonomicznych poruszał także problematykę prawną. Niniejszy tekst jest głosem w dyskusji na ten temat, podejmując częściowo polemikę z ustaleniami raportu, wskazując niektóre błędne założenia oraz udowadniając, że budowa reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce może odbywać się na podstawie obecnie istniejących przepisów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136161   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.9

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

42

Number of object content views in PDF format

46

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145901

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information