Object

Title: Wybrane zagadnienia informatyzacji sądowego postępowania egzekucyjnego : elektroniczna komunikacja sądowych organów egzekucyjnych z administracyjnymi organami egzekucyjnymi i podatkowymi oraz bankami

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane zagadnienia informatyzacji sądowego postępowania egzekucyjnego : elektroniczna komunikacja sądowych organów egzekucyjnych z administracyjnymi organami egzekucyjnymi i podatkowymi oraz bankami

Alternative title:

Chosen aspects of computerization of enforcement proceedings. Electronic communication of court enforcement authorities with administrative enforcement and tax authorities and banks

Group publication title:

Prawo Mediów Elektronicznych. 2022, 3

Creator:

Janus, Monika

ORCID:

0000-0002-6623-5043

Subject and Keywords:

informatization of enforcement proceedings   electronic application system   teleinformation system   e-attachment of bank account   electronic actions  
informatyzacja postępowania egzekucyjnego   elektroniczne biuro podawcze   system teleinformatyczny   e-zajęcie rachunku bankowego   czynności elektroniczne

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of this article is to justify the purpose and usefulness of creating in 2016, at the second stage of computerization, enforcement proceedings (the electronic application system between bailiffs and administrative enforcement authorities, tax authorities and e-communication with banks in the context of meeting the objectives) in order to increase the effectiveness and speed of enforcement proceedings and optimization of work processes in a bailiff’s office.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzasadnienie przydatności i celowości wprowadzonych w 2016 r. w drugim etapie informatyzacji postępowania egzekucyjnego instrumentów (elektronicznego biura podawczego pomiędzy komornikami a administracyjnymi organami egzekucyjnymi, organami podatkowymi oraz e-komunikacji z bankami) przyspieszenia, zwiększenia skuteczności postępowania egzekucyjnego i zoptymalizowania procesów pracy w kancelarii komorniczej.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135544   doi:10.34616/145495       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 30, 2022

In our library since:

Nov 8, 2022

Number of object content hits:

55

Number of object content views in PDF format

59

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145495

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information