Object

Title: Musterhafter Rechtsstaat, czyli o narodowosocjalistycznej koncepcji państwa prawa (1933-1939)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Musterhafter Rechtsstaat, czyli o narodowosocjalistycznej koncepcji państwa prawa (1933-1939)

Alternative title:

Musterhafter Rechtsstaat. The National Socialist concept of the rule of law (1933-1939)

Group publication title:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 2021, 15. Orient daleki i bliski = Orient far and near

Creator:

Zygmunt, Maciej

ORCID:

0000-0003-2022-221X

Subject and Keywords:

National Socialism   rule of law   racism   Rechtsstaat   Third Reich  
narodowy socjalizm   państwo prawa   rasizm   Rechtsstaat   Trzecia Rzesza

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The article aims to analyse the National Socialist way of considering the rule of law concept in a comparative aspect with its essential elements in the traditional perspective. The author, following the representatives of the legal science, reconstructs the meaning of principles underpinning the rule of law and then relates them to the legal order of the Third Reich in the first stage of its functioning (1933-1939), political practice and the views of Nazi state law doctrine. Particular attention is given to the realisation of the principles of constitutionality, protection of fundamental rights (human dignity, individual freedom and equality before the law) and effective judicial protection.  

Celem artykułu jest analiza narodowosocjalistycznego rozumienia idei państwa prawa w aspekcie porównawczym z desygnatami koncepcji Rechtsstaat w tradycyjnym jej pojmowaniu. Autor, w ślad za przedstawicielami nauki prawa, dokonuje rekonstrukcji znaczenia poszczególnych zasad urzeczywistniających funkcjonowanie państwa prawa, po czym odnosi je do porządku prawnego Trzeciej Rzeszy w pierwszym etapie jej funkcjonowania (1933-1939), praktyki ustrojowej i poglądów przedstawicieli narodowego socjalizmu. Szczególne miejsce poświęcono realizacji zasady konstytucyjności, ochrony praw podstawowych (godności człowieka, wolności jednostki i równości wobec prawa) i skutecznej ochrony sądowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Demiańczuk, Andrzej. Red.   Szklarczyk, Paweł. Red.   Chrząszcz, Bartosz. Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna. Rec.   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira. Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133960   doi:10.34616/144532       ISSN 2080-332X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2021

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Jun 7, 2022

Number of object content hits:

155

Number of object content views in PDF format

159

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144532

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information