Object

Title: Chrześcijaństwo a totalitaryzm w myśli Erica Voegelina

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Chrześcijaństwo a totalitaryzm w myśli Erica Voegelina

Alternative title:

Christianity and totalitarianism in Eric Voegelin`s thought

Group publication title:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 2021, 15. Orient daleki i bliski = Orient far and near

Creator:

Popielarski, Marek

ORCID:

0000-0001-8807-110X

Subject and Keywords:

Voegelin, Eric (1901-1985)   christianity   totalitarism   gnosis  
Voegelin, Eric (1901-1985)   chrześcijaństwo   totalitaryzm   gnoza

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The subject of the article is to present the concept of Eric Voegelin indicating the genesis of totalitarian movements in Christianity. Attempts were made to answer the question whether gnosis, perceived by the American researcher as the source of the poli tical crisis of modernity, is only its distortion or a natural consequence of the Christian world view. To this end, consideration of the analysis of the basic philosophy of Voegelin, headed by the notion of the leap in existence, and the descriptions that constituted Christianity, as well as the set of symbols that is descriptive of this religion. It showed that Voegelin treated Christianity itself as a source of distortions towards Gnostic thinking, resulting in the emergence of totalitarianisms, and thi s results from his fullest openness to transcendence, which leads to the forgetting of the laws of the temporal world  

Przedmiotem artykułu jest ukazanie koncepcji Erica Voegelina wskazującej genezę ruchów totalitarnych w chrześcijaństwie. Starano się odpowiedzieć na pytanie czy gnoza, postrzegana przez amerykańskiego badacza jako źródło kryzysu politycznego nowożytności, jest jedynie jego wypaczeniem czy naturalną ko nsekwencją chrześcijańskiego światopoglądu. W tym celu przeanalizowano podstawowe założenia filozofii Voegelina, na czele z pojęciem skoku w istnieniu, oraz opis doświadczeń, które ukonstytuowały chrześcijaństwo, jak również specyficzny dla tej religii zestaw symboli. W toku analizy odwołano się również do wybranych komentatorów jego filozofii, tych zwracających uwagę na problemy, które powstały w toku badań. Wykazały one, że Voegelin traktował samo chrześcijaństwo jako źródło wypaczeń w kierunku myślenia g nostyckiego skutkującego pojawieniem się totalitaryzmów, a wynika to z jego najpełniejszego otwarcia na transcendencję, co prowadzi do zapominania o prawach doczesnego świata.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Demiańczuk, Andrzej. Red.   Szklarczyk, Paweł. Red.   Chrząszcz, Bartosz. Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna. Rec.   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira. Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133959   doi:10.34616/144531       ISSN 2080-332X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2021

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Jun 7, 2022

Number of object content hits:

41

Number of object content views in PDF format

49

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144531

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information