Object

Title: Theaterkritik in den Schlesischen Provinzialblättern (1785-1820)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Theaterkritik in den Schlesischen Provinzialblättern (1785-1820)

Alternative title:

Krytyka teatralna na łamach Schlesische Provinzialblätter (1785-1820)

Creator:

Oworuszko-Notschewneu, Kinga

Subject and Keywords:

Theaterkritik  
theatrical critique  
krytyka teatralna

Abstract:

This doctoral dissertation centres around the subject of theatrical critique in Schlesische Provinzialblätter – one of the most important Silesian magazines at the turn of the 18th and 19th centuries. Due to its status, wide circulation, position on the press market and the role of the feature articles in it, the aforementioned monthly may be regarded as representative for theatrical critique in magazine publishing in Silesia during the period of 1785-1820. The analysis of articles during that time, which were mainly devoted to current theatrical events in Wroclaw, allows the filling of a gap which constituted critique in Silesian magazines. (Theatrical) critique in representative dailies of the pre-March Revolution period has already been examined.  
The results of the doctoral dissertation complement research conducted so far on the cultural feature articles in Silesian periodicals and considerably enhance the knowledge about the development of the genre at the turn of Enlightenment and the greater part of Romanticism.  

Przedmiotem przedłożonej rozprawy jest krytyka teatralna na łamach Schlesische Provinzialblätter – najważniejszego śląskiego czasopisma przełomu XVIII i XIX wieku. Z uwagi na status, wysokość nakładu, pozycję na rynku prasowym i rolę felietonu w nim, miesięcznik można uznać za reprezentatywny dla krytyki teatralnej w czasopiśmiennictwie owego czasu na Śląsku. Analiza artykułów z lat 1785-1820 poświęconych głównie wówczas aktualnym wydarzeniom teatralnym we Wrocławiu pozwoliła uzupełnić lukę, jaką dotychczas stanowiła krytyka w śląskich czasopismych, albowiem nad krytyką (teatralną) w reprezentatywnych dla okresu sprzed Rewolucji Marcowej dziennikach przeprowadzono już badania.  
Uzyskane w ramach pracy doktorskiej wyniki uzupełniają dotychczas przeprowadzone badania nad felietonem kulturalnym w periodykach śląskich oraz znacząco pogłębiają wiedzę o rozwoju gatunku na przełomie schyłku Oświecenia i znacznej części Romantyzmu.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny

Contributor:

Bonter, Urszula. Promotor

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Extent:

4,45 MB

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133729

Language:

ger

Abstract Language :

pol   eng

Spatial coverage:

Śląsk   click here to follow the link

Temporal coverage:

1785-1820

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Kinga Oworuszko-Notschewneu

Autor opisu:

EJ

Object collections:

Last modified:

May 18, 2022

In our library since:

May 4, 2022

Number of object content hits:

142

Number of object content views in PDF format

136

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144255

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information