Obiekt

Tytuł: Imaginario del fútbol en la cinematografía de la época franquista y salazarista Estudio de la narración fílmica

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Imaginario del fútbol en la cinematografía de la época franquista y salazarista Estudio de la narración fílmica

Tytuł odmienny:

The image of Football in Francoist and Salazarist cinematography. A film narration study  
Obraz futbolu w kinematografii frankizmu i salazaryzmu. Studium narracji filmowej

Twórca:

Olchówka, Anna

Temat i słowa kluczowe:

football   Spanish cinema   Portuguese cinema   Francoism   Salazarism  
piłka nożna   kino hiszpańskie   kino portugalskie   frankizm   salaryzm

Abstrakt:

This dissertation analyses film narration elements tied to the football image represented in the cinema of the Francoist (1939-1975) and Salazarist (1933-1974) periods. Football, since its inception, has had a considerable impact on the public discourse in Spain and Portugal. Various audio-visual techniques made it an attractive tool for non-democratic regimes, which used it to control and manipulate the reality discourses. The first part of this study focuses on the theoretical aspects, which are tied to the historical, cinematic and sport settings. It moves from the general – international or European – perspective to the more detailed Iberian perspective. The methodological part is dedicated to film narration and individual parts of the research process. The basis of the answer to the question of the Spanish and Portuguese image of football in the analyzed period is the treatment of the film narration as an information structure. The description and interpretation of its elements– characters, items, spaces, experiences and contexts or meanings – with the use of qualitative analysis of contents (text) are present in the analytical part of the dissertation.The main research hypothesis states that football played an important role in the Francoist and Salazarist ideologies. However, the way it was employed in these Iberian realities was different. The analysis of chosen film materials confirms that, in both countries, football is a discipline that has had a direct impact on the emotional states of individuals as well as various political, social and cultural matters. Nevertheless, football in the Spanish cinema is used to create a reality according to the will of the regime, while football in Portugal evoked positive emotions among its followers while being marginalized in the official ideological discourse. At first, these differences may not seem obvious. However, they help to reveal that film stories about football contain hidden dimensions of the Spanish and Portuguese realities.  

W przedłożonej rozprawie przeanalizowano elementy narracji filmowej związane z imaginarium piłki nożnej kina okresu frankizmu (1939-1975) i salazaryzmu (1933-1974). Futbol, od swoich początków, miał istotny wpływ na dyskurs publiczny w Hiszpanii i Portugalii. Dzięki technikom audiowizualnym stał się też atrakcyjnym narzędziem kontroli i manipulacji dyskursów rzeczywistości przez ustroje niedemokratyczne. Pierwsza część studium skupia się na aspektach teoretycznych, związanych z tłem historycznym, filmowym i sportowym, przechodząc od perspektywy ogólnej – światowej czy europejskiej – do bardziej szczegółowej, iberyjskiej. Część metodologiczna poświęcona jest narracji filmowej i poszczególnym elementom procesu badawczego. Podstawą odpowiedzi na pytanie o kształt piłkarskiego imaginarium Hiszpanii i Portugalii w analizowanym przedziale czasowym jest potraktowanie narracji filmowej jako struktury informacyjnej. Opis i interpretacja jej wybranych elementów – postaci, przedmiotów, przestrzeni, doświadczeń i kontekstów czy znaczeń – za pomocą jakościowej analizy treści (tekstu) zawarte są w części analitycznej rozprawy. Główna hipoteza badawcza zakłada, że futbol pełnił istotną funkcję w ideologiach frankistowskiej i salazarystowskiej, ale jego konkretne zastosowanie w dwóch rzeczywistościach iberyjskich było odmienne. Analiza wybranych materiałów filmowych potwierdza, że w obu krajach futbol jest dyscypliną o bezpośrednim wpływie zarówno na emocje jednostek, jak i na kwestie polityczne, społeczne czy kulturalne. Niemniej, w kinie hiszpańskim piłka nożna zostaje zaprzęgnięta do kreowania rzeczywistości zgodnej z oczekiwaniami władzy, podczas gdy w Portugalii futbol budzi pozytywne emocje wśród kibiców, ale jest marginalizowany przez oficjalny dyskurs ideologiczny. Te różnice, na pierwszy rzut oka, nie wydają się oczywiste, ale to właśnie dzięki nim filmowe historie o futbolu odkrywają nieznane wymiary hiszpańskiej i portugalskiej rzeczywistości.  

En la presente tesis doctoral se analizan los elementos de la narración fílmica que describen el imaginario del fútbol en el cine franquista (1939-1975) y salazarista (1933-1974). El balompié, desde sus principios, ha influido en el discurso público en España y Portugal, y con el apoyo del cine, se ofreció como una herramienta muy atractiva para los regímenes no democráticos que crearon su propia narración de la realidad, plenamente controlada. Así, la primera parte del estudio incluye los aspectos teóricos, relacionados con el trasfondo histórico, fílmico y deportivo, pasando de la perspectiva general –mundial o europea– a la específica, la ibérica. La parte metodológica se dedica a la narrativa fílmica y a las cuestiones del proceso científico realizado. La hipótesis principal sugiere que el fútbol cumplió un papel significativo en las ideologías franquista y salazarista, pero su aplicación al formato cinematográfico en las realidades española y portuguesa de la época probablemente fuera desigual. Por eso, la tesis se centra en preguntar cómo era el imaginario del fútbol en el periodo dicho.La respuesta se refiere a la idea de la narración cinemátográfica tratada como una estructura informativa: los elementos de interés serán sus protagonistas, objetos, espacios, experiencias y contextos o significados. La interpretación de los datos requiere una aproximación cualitativa en la que se inscribe el análisis de texto o del contenido, una fórmula flexible y adecuada para los materiales audiovisuales que escapan de los criterios científicos inequívocos. El análisis de los materiales fílmicos de acuerdo con las categorías mencionadas demuestra la complejidad del tema estudiado. En ambos países la modalidad ha permanecido como un juego muy popular y una fuerza impulsora, tanto al nivel directo, emocional, como político, social o cultural. No obstante, el imaginario español integra plenamente la realidad proyectada por el régimen, mientras que en Portugal el fútbol tiene dos dimensiones: funciona al margen del discurso gubernamental, oficial, pero despierta emociones extremas en la sociedad lusa. Estas diferencias, a primera vista, no parecen muy evidentes, pero gracias a ellas las historias fílmicas sobre el balompié revelan fragmentos sumamente complejos de las realidades española y portuguesa.

Spis treści:

Introducción 9 I España y Portugal en los tiempos modernos 13 1.1. El trasfondo europeo en el siglo XX 13 1.2. Historias paralelas en la Península Ibérica. Época de las dos dictaduras 21 1.3. Nuevo Estado español y Estado Nuevo portugués: en torno de los fundamentos 30 II Del Cine al Poder 41 2.1. De la diversión a la revolución: un cine en transformación continua 41 2.2. Propaganda en la pantalla. El Cine y el Poder 50 2.3. Cine franquista y el salazarista: una mirada histórica 57 III El deporte y cultura popular 66 3.1. El deporte moderno: panorama internacional 66 3.2. La emancipación del fútbol 77 3.3. Deporte rey en la Península Ibérica 85 IV Cine, narración y aspectos metodológicos del trabajo 97 4.1. Cine, narración y diégesis en una perspectiva metodológica. Preguntas y dudas 97 4.2. Metodología del estudio 104 4.3. Problemas de la investigación 108 V Los protagonistas 111 5.1. Los jugadores 111 5.2. Los hinchas 125 5.2.1. Los quinielistas 137 5.3. Los periodistas 140 5.4. El cuerpo técnico 144 5.5. Los hombres de negocios 151 5.6. Conclusiones 159 VI Los espacios 164 6.1. Espacios profesionales 164 6.2. Espacios públicos 171 6.3. Espacios privados 176 6.4. Conclusiones 179 VII Los objetos 182 7.1. El balón 182 7.2. El atuendo 185 7.3. Periódicos, radios, televisores. Los medios de comunicación 189 7.4. Conclusiones 191 VIII Las experiencias 193 8.1. Las relaciones personales 193 8.2. La carrera y la formación 209 8.3. La victoria 222 8.4. La derrota 229 8.5. La lucha y la rivalidad 237 8.6. Conclusiones 248 IX Contextos y significados 250 9.1. Poder y política 250 9.2. Sociedad, ideología y mujeres 265 9.3. Los medios de comunicación 289 9.4. El fútbol y otros deportes 297 9.5. El cine 306 9.6. Conclusiones 313 Conclusión. Cuando los focos se apagan 316 Filmografía 320 Títulos españoles 320 Títulos portugueses 321 Bibliografía seleccionada 322 Streszczenie 326 Resumen 327 Summary 328

Miejsce wydania:

Wrocław

Uzyskany tytuł:

doktor

Stopień studiów:

Studia trzeciego stopnia

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny

Współtwórca:

Sawicki, Piotr. Promotor   Minkiewicz, Marta. Promotor

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

rozprawa doktorska

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133695

Język:

spa

Język streszczenia:

pol   eng

Prawa dostępu:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

Licencja:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Właściciel praw:

Copyright by Anna Olchówka   Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

dk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

29 kwi 2022

Data dodania obiektu:

12 kwi 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

282

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

281

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144188

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Olchówka, Anna 29 kwi 2022

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji