Object

Title: Dziedziczenie treści cyfrowych na podstawie regulaminu portalu społecznościowego Facebook

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dziedziczenie treści cyfrowych na podstawie regulaminu portalu społecznościowego Facebook

Alternative title:

Inheriting digital assets based on the Terms of Service of Facebook social network

Creator:

Wencel, Hanna

Subject and Keywords:

digital content   civil code   inheritance law   inheriting   social network   click-wrap   profile   Facebook   death of a user   memorialized account   legacy contact   deleting account  
treści cyfrowe   kodeks cywilny   prawo spadkowe   dziedziczenie   serwis społecznościowy   click-wrap   profil   Facebook   śmierć użytkownika   status In memoriam   opiekun konta   usunięcie konta

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Nowadays a considerable part of our lives is spent in the virtual world, and accounts on social networks are no longer used only to keep in touch with friends, but also to help with the development of a business or building an image. As social media content may represent both sentimental value and significant financial value, it would be reasonable to enquire whether such content could be inherited by the heirs of deceased users. The present article analyses the most important provisions of Facebook’s Terms of Service and the tools provided by Facebook related to the death of users. The discussion regarding the content of the agreement between the user and Facebook is accompanied by an analysis of the applicable provisions of the Polish law. The author also aims to draw attention to the urgency to adjust the instruments of inheritance law to users’ current needs.  

Obecnie znaczna część naszego życia odbywa się w sferze wirtualnej, a konta na portalach społecznościowych służą już nie tylko do kontaktów ze znajomymi, ale także pomagają w rozwijaniu działalności gospodarczej czy też budowaniu wizerunku. Wydaje się, że treści społecznościowe mogą przejawiać zarówno wartość sentymentalną, jak i znaczną wartość majątkową, wobec czego uzasadnionym jest postawienie pytania, czy treści te po śmierci użytkowników mogłyby przypaść w udziale ich spadkobiercom. W niniejszym artykule dokonano analizy najważniejszych postanowień regulaminu Facebooka i udostępnionych przez ten serwis narzędzi związanych ze śmiercią użytkowników. Rozważania nad treścią umowy łączącej użytkownika z operatorem serwisu Facebook uzupełniono analizą obowiązujących przepisów prawa polskiego. Celem autorki jest także zwrócenie uwagi na naglącą potrzebę dopasowania instrumentów prawa spadkowego do aktualnych potrzeb użytkowników.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133592   doi:10.34616/144084       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2021, 4

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2022

In our library since:

Mar 16, 2022

Number of object content hits:

217

Number of object content views in PDF format

232

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144084

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information