Object

Title: Re-conversation or new conversation? Conversation as a necessary condition for creating a „new” school after the pandemic ; Rozmowa ponownie czy rozmowa od nowa? Rozmowa jako niezbędny warunek stworzenia „nowej” szkoły po pandemii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Re-conversation or new conversation? Conversation as a necessary condition for creating a „new” school after the pandemic  
Rozmowa ponownie czy rozmowa od nowa? Rozmowa jako niezbędny warunek stworzenia „nowej” szkoły po pandemii

Creator:

Bochno, Ewa

ORCID:

0000-0002-9841-3510

Subject and Keywords:

conversation   “school after the pandemic”   school  
rozmowa   „szkoła po pandemii”   szkoła

Abstract:

In the text, the author uses the recommendations developed by the Centre for Civic Education in the report entitled Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? The question of what the return to “normal” education looks like, puts an additional condition necessary in modern education, namely the necessity to return to what seems to be the simplest form of communication - conversation. The structure of the text includes (apart from prompting questions and reflection at the end) two main parts. In the first, in relation to the author’s own research, she outlines the picture of school conversations between teachers and students. In the second, she indicates that after the pandemic, the conversation between all subjects of education is one of the key conditions for the school’s culture.  

W tekście autorka – korzystając z rekomendacji opracowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w raporcie pt. Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? – stawia dodatkowy warunek niezbędny we współczesnej edukacji, a mianowicie konieczność powrotu do, wydaje się, najprostszej formy komunikowania się – rozmowy. Struktura tekstu obejmuje (poza zadaniem pytań i refleksją na zakończenie) dwie zasadnicze części. W pierwszej, w odniesieniu do badań własnych, autorka kreśli obraz szkolnych rozmów między nauczycielkami a uczennicami i uczniami, w drugiej wskazuje, że po pandemii rozmowa między wszystkimi podmiotami edukacji stanowi jeden z kluczowych warunków dla kultury szkoły. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Czy szkoła jest miejscem porozumienia nauczycieli i uczniów? Czy te dwie grupy mogą ze sobą rozmawiać? W jaki sposób? oraz: Czy, na ile i w jaki sposób rozmowa między wszystkimi podmiotami edukacji jest niezbędnym warunkiem stworzenia „nowej” szkoły po pandemii?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2021

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133642   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2021.1.061.070

Source:

Pdg P 343

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.24 (1/2021)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z., z.m

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 24, 2022

Number of object content hits:

117

Number of object content views in PDF format

131

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142819

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information