Object

Title: Iliada i jej tradycja epicka: studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Iliada i jej tradycja epicka: studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

Alternative title:

The Iliad and Its Epic Tradition. On the Greek Oral Tradition

Creator:

Zieliński, Karol

ORCID:

0000-0001-9518-935X

Subject and Keywords:

Homer   oral tradition   epic poetry  
Homer   literatura oralna   cykl epicki

Abstract:

The aim of the book is to reconstruct the nature of the Greek oral epic tradition, from which came the Iliad. The task requires a comprehensive approach, which is why the author discusses several issues. Since the Iliad is part of the Trojan Cycle, the basic issue is to defi ne what this cycle in fact was and how it came into being. It turns out that the epic cycle is not an exclusively Greek phenomenon and that we can present an evolutionary model of its emergence. However, not in all cultures was its form so developed. An important role in the evolution of the cycle is played by the generation of various accomplishments of its protagonists, oft en multiplied in their form; emergence of specific roles of specifi c protagonists; as well as a specifi c way of presenting a song during a singer’s performance, reaching to the beginning and end of a given story.In every oral culture a song presents only an episode from the entire known epic tradition, the threads of which are oft en tangled and irregularly interwoen. Our expectations with regard to a consistently built plot in this multi-version and ephemeral matter are groundlessly anachronistic. A typical example of a developed cycle seems to be Mahabharata, which presents an entire heroic war in all its aspects, oft en presenting diff erent versions of events. Perhaps if it had not been for the unique emergence of the Iliad, or a group of well-developed epic works in Greece, we would be dealing with a similar approach to the cycle as a unifi ed form. Yet the Iliad, like the other works of the cycle, presents an episode against the background of the story of the entire Trojan War. Th is may have been a trend in epic poem performance in that period, very unlikely connected with its preservation in any written form. Th e result was that the plot of a single episode, like the one described in the Iliad, became independent. Th is emancipation of the song plot is, however, a secondary result of the functioning of the song in the 7th and 6th centuries BC, perhaps associatd with a change in the formula of presenting songs in a broader public space, e.g. during agons held to coincide with religious celebrations.  

"Autor postanowił zweryfikować tradycyjny wizerunek epiki cyklicznej, ustalić, czy i w jakim stopniu Iliada odbiega od tradycji, zbadać jej, kwestionowaną przez niektórych badaczy, oralność, a co najważniejsze, w centrum badań postawił nie epicką formułę językową, jak to się czyni powszechnie, lecz schemat fabularny. Wynikiem badań ma być ustalenie, w jakim stopniu Iliada, przy wszystkich opisanych różnicach, stanowi jednak ogniwo tradycji oralnej. Zgodnie z długą już tradycją badawczą wszystkie obserwacje są konfrontowane z badaniami nad cyklami w innych kulturach, głównie południowosłowiańskimi, ale także sanskryckimi czy skandynawskimi". Z recenzji prof. dr hab. Alicji Szastyńskiej-Siemion

Table of contents:

Wstęp 11 1. Zarys historii badań 20 Neoanaliza 20 Teoria oralna 22 Neoanaliza i teoria oralna 25 Formuła 27 Znaczenie kontekstualne formuły 29 Formularność języka Homera 30 Datowanie formuł 31 Sceny typowe 31 Poezja cykliczna 32 2. Uwagi techniczne 35 Rozdział I. Cykl i pieśń 37 1. Fenomen cyklu: ustalanie ciągu fabularnego i ról bohaterów 37 2. Związek cyklu pieśni z cyklem czasu 54 Cykl epicki 54 Termin κύκλος 54 Cykliczna przestrzeń 56 Czas cyklu 58 Cykle Iliady 67 Przypuszczalny pierwotny kształt akcji 79 3. Jak powstaje cykl. Epizod w perspektywie całości. Ustalenie treści poematów cyklicznych 81 Jakim zestawem pieśni był cykl — w jaki sposób tworzą całość 85 Jak wygląda struktura pieśni epickiej 92 4. Pierwsza pieśń Demodoka a inwokacja do Iliady i Odysei 97 5. Różnice między Homerem a Cyklem 122 6. Miejsce Iliady w fabule cyklu. Zagadnienie: czy Iliada jest niezbędnym elementem ciągłości fabuły 125 Kwestia adekwatności tytułu Iliady 131 Związki Iliady z Odyseją 133 Rozdział II. Pieśń i tradycja. Schemat opowieści epickiej 137 1. Schematy fabuły eposu greckiego na tle pieśni południowych Słowian 137 2. Podobieństwa zdarzeń cyklicznych jako ślad tradycyjnych schematów 145 Kombinacje scen typowych 145 Przybycie sprzymierzeńców 146 Zabicie wodza sprzymierzeńców a zabicie syna Priama 152 Wycofanie Achillesa z walki/ przepowiednia jego śmierci 154 Rzeczy niezbędne do zdobycia Troi 160 Specyfi ka schematów Cyklu Trojańskiego 165 Achilles i Odys 165 Klątwa i przepowiednia w relacji z psogos 173 Memnon 182 3. Sięganie w głąb tradycj 195 Zbrojenie się bohatera 195 Kłótnia lwa i dzika 200 Gwarancja sławy 211 4. Wykorzystywanie schematów w Cyklu Trojańskim 214 Potencjalność wykorzystywania schematu 214 Powtarzanie schematu 221 Rozdział III. Fantastyka Cyklu i racjonalność Homera 225 1. Fantastyka i magia 225 Problem obecności fantastyki i magii w Cyklu i w dziełach Homera 225 Podskórność magii w Iliadzie 234 Przedmioty magiczne w innych cyklach 234 Przedmioty magiczne w Iliadzie 241 Magia a racjonalizm Homera 252 Postaci fantastyczne skrywane w Iliadzie 262 Chejron i Memnon 262 Historyczność Etiopów 268 Historyczność Troi i Wojny Trojańskiej 272 Kwestia dominującej roli Teb w świecie mykeńskim 274 Sytuacja atakowanej Troi . 277 Kwestia fantastyki i baśniowości obrazu epickiego 277 Dwoistość państwa trojańskiego 279 2. Związki między Cyklami 280 Podobieństwa między cyklami w literaturze przedmiotu 280 Kształtowanie nowych cyklów 286 „Podwojenie” Cyklu Trojańskiego 288 Kreowanie cyklu 291 Rozdział IV. Aluzje w relacjach pieśniarz–publiczność 295 1. Kryteria odbioru oralnego 295 Aluzyjność tekstu 295 Oddziaływanie na słuchaczy 298 Pieśniarz 300 Publiczność 312 2. Inwencja czy aluzja 318 3. Groza i ulga 325 4. Ironia 335 5. Formuła a oddziaływanie na słuchaczy 346 6. Podwójna funkcja powtórzeń 348 7. Meleager — wrażliwość na szczegół 357 8. Konkluzje 362 Rozdział V. Paralelność scen Cyklu i Iliady365 1. Stosunek pieśni do tradycji 367 2. Funkcjonalność aluzji 373 3. Sceny paralelne Iliady i Aithiopidy 385 4. Diomedes — alter ego Achillesa 390 5. Czas ratowania Nestora 399 6. Sekwencje scen 403 7. Modalność i tradycyjność 426 Rozdział VI. Relacja między ethopoiią a systemem aluzji zewnętrznych u Homera 431 1. Powód sporu 432 2. Oszustwo Achillesa 434 3. Zasady odbioru oralnego 436 4. Spór Achillesa z Agamemnonem 440 5. Charakter Achillesa 464 Egoizm a troska o los grupy 466 Zachłanność i skromność potrzeb 473 Okrucieństwo i litość 474 6. Achilles jako heros 478 Zakończenie 497 Bibliografia 505 Summary 533 Indeks badaczy 539 Indeks postaci 543 Indeks źródeł 551 Indeks kluczowych słów i tematów 557

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor habilitowany

Degree discipline:

literaturoznawstwo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2014

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131379

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Karol Zieliński and Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

SZ

Object collections:

Last modified:

Dec 12, 2022

In our library since:

Oct 29, 2021

Number of object content hits:

923

Number of object content views in PDF format

950

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141989

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Iliada i jej tradycja Dec 12, 2022

This page uses 'cookies'. More information