Szczegóły obiektu: Złamanie miednicy z przemieszczeniem odłamów u niepełnoletniej: trudności opiniodawcze i możliwości wykorzystania technik diagnostyki obrazowej w celu szacowania prawidłowych stosunków anatomicznych

PDF
Struktura
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności