Object

Title: Nadelity w aspekcie prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nadelity w aspekcie prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych

Creator:

Kubot, Zdzisław

Subject and Keywords:

prawo pracy   prawo socjalne   księga jubileuszowa   Szurgacz, Herbert   stosunek pracy   równe traktowanie w zatrudnieniu   ochrona pracy   wynagrodzenia za pracę   twórczość pracownicza   partycypacja pracownicza   spory z zakresu prawa pracy   ubezpieczenia społeczne   pomoc społeczna   system emerytalny

Abstract:

This book was written on the initiative of the students of Professor Herbert Szurgacz, Professor Emeritus of the University of Wrocław and retired Supreme Court Judge, to celebrate His 80th birthday. The book is a collection of papers written by eminent specialists in labour and social law - both representatives of the world of science representing various research centres and practitioners (including Supreme Court judges), who accepted the invitation to co-author the book. The publication consists of two parts. The first part, containing a total of 23 texts, is devoted to labour law issues; the second part contains 9 texts on social law issues. The subject matter of the individual papers varies, but is related to the Jubilarian's scientific interests. They refer to historical and developmental aspects of labour law and social law, current problems occurring in those branches of law, as well as challenges they face due to ongoing technological and social changes.  

Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23 teksty, poświęcona została problematyce prawa pracy. Część druga liczy 9 tekstów dotyczących zagadnień prawa socjalnego. Tematyka poszczególnych opracowań jest różnorodna, nawiązuje jednak do zainteresowań naukowych Jubilata. Odnoszą się one zarówno do aspektów historycznych i rozwojowych prawa pracy i prawa socjalnego, aktualnych problemów występujących w tych gałęziach prawa, jak i wyzwań, jakie stoją przed nimi z uwagi na zachodzące zmiany technologiczne i społeczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.   Stopka, Karolina. Red.   Tomanek, Artur. Red.   Stefański, Krzysztof. Rec.   Witoszko, Wioletta. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131655   doi:10.34616/141757       ISBN 978-83-66601-56-7 (miękka oprawa)   ISBN 978-83-66601-58-1 (twarda oprawa)   ISBN 978-83-66601-57-4 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 186)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Nov 23, 2021

Number of object content hits:

43

Number of object content views in PDF format

48

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141757

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information