Object

Title: John Fortescue — koncepcja monarchii absolutnej i autorytet władzy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

John Fortescue — koncepcja monarchii absolutnej i autorytet władzy

Alternative title:

John Fortescue — the concept of absolute monarchy and the authority of power

Creator:

Tulejski, Tomasz

ORCID:

0000-0001-9466-1173

Subject and Keywords:

Fortescue   absolute monarchy   limited monarchy   English Constitution  
Fortescue   monarchia absolutna   monarchia ograniczona   konstytucja angielska

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Sir John Fortescue is considered one of the classic figures of English constitutionalism. In popular opinion, his thought gave rise to a mixed monarchy and the development of the English concept of parliamentary rule. These opinions, however, overlook the important feudal context of Fortescueʼs reflection. In this article the author tries to show that his concept is closer to absolute monarchy than constitutional one. By referring to the Holy Scriptures, Thomas Aquinas, Giles ofRome, Ptolemy of Lucca, and the English legal tradition, he creates a concept in which the king is subject to the law and at the same time stands above it. His concept of dominium regale et politicum, combining respect for the rights of subjects with royal prerogative, is also a description of the English Constitutional practice of the Lancastrian period.  
Sir John Fortescue uważany jest za jednego z klasyków angielskiego konstytucjonalizmu. W powszechnej opinii jego myśl dała początek monarchii mieszanej oraz rozwojowi angielskiej koncepcji rządów parlamentarnych. Sądy te jednak pomijają istotny feudalny kontekst refleksji Fortescue. Dlatego też autor niniejszego tekstu stara się wykazać, że jego koncepcja monarchii bliższa jest monarchii absolutnej niż konstytucyjnej. Odwołując się do Pisma Świętego, Tomasza z Akwinu, Idziego Rzymianina i angielskiej tradycji prawnej, Fortescue tworzy koncepcję, w której król podlega prawu i równocześnie stoi ponad nim. Jego koncepcja dominium regale et politicum, łącząc poszanowanie praw poddanych z królewską prerogatywą, jest równocześnie opisem angielskiej praktyki konstytucyjnej okresu Lancasterów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131153

DOI:

10.19195/2300-7249.42.4.12

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 4, s. 251-279

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2021

In our library since:

Oct 15, 2021

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141740

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information