Object

Title: Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu — uwagi wstępne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu — uwagi wstępne

Alternative title:

Crime against martyrdom heritage — preliminary remarks

Creator:

Trzciński, Maciej

ORCID:

0000-0002-6308-3187

Subject and Keywords:

martyrdom heritage   crime   protection of cultural heritage  
dziedzictwo martyrologiczne   przestępczość   ochrona dziedzictwa kulturowego

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Crime against martyrdom heritage is to date a conventional term. There are still no legal definitions of martyrdom heritage and the place of national remembrance under applicable national law, which significantly weakens the possibility of exercising effective legal protection. Only the last several years have seen several thefts and acts of vandalism in the extermination camps and POW camps. Not only the personal belongings of the victims but also elements of the camp infrastructure became objects of theft. Counterfeits and attempts to illegally export such items have also been reported. The criminal law protection of martyrdom heritage seems insufficient to the threats already diagnosed. The applicable criminal provisions are diffuse and cumbersome to use, which makes it difficult to combat still-existing crime. It is also difficult to talk about the martyrdom heritage protection system as such. Historians and archaeologists are paying more and more attention to the problems of research on the martyrdom heritage. The results of the conducted research should prove helpful in developing appropriate, updated legal regulations. It is also important to diagnose how state institutions deal with exercising protection over the martyrdom heritage, whether a coherent strategy has been developed in this area or whether this protection is carried out on an ad hoc basis. There is no doubt that a wider and, what is more important, acurrent diagnosis of this issue seems to be necessary for the context of more and more frequent crimes and offences.  

Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu to póki co pojęcie umowne. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa krajowego wciąż nie ma legalnych definicji dziedzictwa martyrologicznego oraz miejsca pamięci narodowej, co zdecydowanie osłabia możliwość sprawowania skutecznej ochrony prawnej. Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu lat na terenie obozów zagłady oraz obozów jenieckich odnotowano szereg kradzieży oraz aktów wandalizmu. Przedmiotem kradzieży okazały się nie tylko rzeczy osobiste ofiar, lecz także elementy infrastruktury obozowej. Odnotowano również przypadki fałszerstw oraz próby nielegalnego wywozu takich przedmiotów za granicę.Karnoprawna ochrona dziedzictwa martyrologicznego wydaje się zatem niewystarczająca do zdiagnozowanych już zagrożeń. Obowiązujące przepisy karne są rozproszone i kłopotliwe w stosowaniu, co utrudnia zwalczanie wciąż obecnej przestępczości. Trudno też mówić o systemie ochrony dziedzictwa martyrologicznego jako takim. Problematyce badań nad dziedzictwem martyrologicznym coraz więcej uwagi poświęcają historycy oraz archeolodzy. Wyniki prowadzonych badań powinny okazać się pomocne w wypracowaniu odpowiednich, zaktualizowanych regulacji prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128586   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.5

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 83-97

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

48

Number of object content views in PDF format

54

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139295

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information