Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozporządzenie w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów (2018/858). Fundamentalna zmiana regulacji homologacji pojazdów czy utracona szansa?

Creator:

Skupniewicz, Tristan

ORCID:

0000-0003-4694-4018

Subject and Keywords:

homologacja typu pojazdu   przemysł motoryzacyjny   prawo Unii Europejskiej   Komisja Europejska

Abstract:

Skandal Dieselgate obnażył wszystkie niedoskonałości systemu homologacji pojazdów obowiązującego w Unii Europejskiej. Oprócz niedokładnych testów po stronie organów państw członkowskich i oszustw producentów problem tkwił w procedurach homologacji typu, które były nieprzejrzyste i stwarzały wiele możliwości, by nie egzekwować przepisów w interesie producentów pochodzących z państwa członkowskiego, którego organ badał zgodność pojazdów z przepisami. Nowe rozporządzenie ramowe w sprawie homologacji typu ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez wprowadzenie nadzoru Komisji, dodanie nadzoru rynkowego, przyznanie organom udzielającym homologacji typu większych kompetencji i koordynację działań państw członkowskich.Obszarem szczególnie rozbudowanym, a wcześniej niemal całkowicie pomijanym, są kontrole rzeczywistych pojazdów, których model został już homologowany, w celu sprawdzenia, czy rzeczywiste samochody wprowadzane na rynek rzeczywiście są zgodne z przepisami homologacyjnymi. Autor argumentuje, że rezygnacja z utworzenia unijnej agencji ds. homologacji typu pojazdów byłaby lepszym wyborem niż próba koordynacji i nadzoru tak wielu organów krajowych, a także dużo bardziej skutecznym w osiągnięciu jednolitego stosowania TAFR. Z tego powodu, pomimo usunięcia wszystkich głównych wad obecnego rozporządzenia, można je uznać za straconą szansę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 51-61

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg