Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O genezie umowy składu w kodeksie cywilnym z 1964 r.

Creator:

Dolata, Tomasz

ORCID:

0000-0003-2028-0671

Subject and Keywords:

umowa składu   kodeks cywilny 1964 r.   Komisja Kodyfikacyjna (1956-1964)   Górski, Władysław

Abstract:

Umowa składu pojawiła się w rodzimym (polskim) porządku prawnym już w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1924 r. o prawie o domach składowych, a następnie w kodeksie handlowym z 1934 r. Po uchyleniu stosowania tego kodeksu umowa składu znalazła się i pozostaje jako jedna z umów nazwanych w księdze zobowiązań kodeksu cywilnego z 1964 r. Artykuł traktuje przede wszystkim o okolicznościach i uwarunkowaniach wprowadzenia umowy składu do polskiego kodeksu cywilnego. Doszło do tego dzięki staraniom specjalisty w zakresie prawa przewozowego – doc. dr. Władysława Górskiego, który poproszony został przez Komisję Kodyfikacyjną o stworzenie projektu uregulowania umowy przewozu i spedycji (zwanej wówczas ekspedycją). Uczony rozszerzył swój projekt o umowę składu i potrafił tak uzasadnić swoje wywody, że przekonał członków Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej, którzy przychylili się do jego argumentacji. W ten sposób umowa składu znalazła się w projekcie kodeksu cywilnego z 1961 r. i pozostała w kolejnymprojekcie (z 1962 r.), który stanowił podstawę dla uchwalenia przez Sejm kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. Można zatem z całą stanowczością stwierdzić, że wprowadzenie umowy składu do polskiego kodeksu cywilnego oraz kształt jej uregulowań są osobistą zasługą późniejszego profesora ‒ Władysława Górskiego. Podstawę ustaleń autora stanowi analiza źródeł archiwalnych tzn. dokumentacji Ministerstwa Sprawiedliwości zawartej w zasobach Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, nr zespołu 285.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowicka, Dobromiła. Red.   Korzeniewska-Lasota, Anna. Rec.   Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

ISBN 978-83-66601-46-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-47-5 (online)

DOI:

10.34616/23.21.034

Language:

pol

Abstract Language :

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 181)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Handel w dziejach paƄstwa i prawa

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal