Object

Title: O genezie umowy składu w kodeksie cywilnym z 1964 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O genezie umowy składu w kodeksie cywilnym z 1964 r.

Creator:

Dolata, Tomasz

ORCID:

0000-0003-2028-0671

Subject and Keywords:

umowa składu   kodeks cywilny 1964 r.   Komisja Kodyfikacyjna (1956-1964)   Górski, Władysław

Abstract:

Umowa składu pojawiła się w rodzimym (polskim) porządku prawnym już w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1924 r. o prawie o domach składowych, a następnie w kodeksie handlowym z 1934 r. Po uchyleniu stosowania tego kodeksu umowa składu znalazła się i pozostaje jako jedna z umów nazwanych w księdze zobowiązań kodeksu cywilnego z 1964 r. Artykuł traktuje przede wszystkim o okolicznościach i uwarunkowaniach wprowadzenia umowy składu do polskiego kodeksu cywilnego. Doszło do tego dzięki staraniom specjalisty w zakresie prawa przewozowego – doc. dr. Władysława Górskiego, który poproszony został przez Komisję Kodyfikacyjną o stworzenie projektu uregulowania umowy przewozu i spedycji (zwanej wówczas ekspedycją). Uczony rozszerzył swój projekt o umowę składu i potrafił tak uzasadnić swoje wywody, że przekonał członków Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej, którzy przychylili się do jego argumentacji. W ten sposób umowa składu znalazła się w projekcie kodeksu cywilnego z 1961 r. i pozostała w kolejnymprojekcie (z 1962 r.), który stanowił podstawę dla uchwalenia przez Sejm kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. Można zatem z całą stanowczością stwierdzić, że wprowadzenie umowy składu do polskiego kodeksu cywilnego oraz kształt jej uregulowań są osobistą zasługą późniejszego profesora ‒ Władysława Górskiego. Podstawę ustaleń autora stanowi analiza źródeł archiwalnych tzn. dokumentacji Ministerstwa Sprawiedliwości zawartej w zasobach Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, nr zespołu 285.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowicka, Dobromiła. Red.   Korzeniewska-Lasota, Anna. Rec.   Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128715   ISBN 978-83-66601-46-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-47-5 (online)

DOI:

10.34616/23.21.034

Language:

pol

Abstract Language :

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 181)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Handel w dziejach państwa i prawa

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Sep 6, 2021

Number of object content hits:

288

Number of object content views in PDF format

296

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139222

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information