Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Handel w regulacjach śląskich ordynacji ziemskich

Creator:

Ptak, Marian J. (1950- )

ORCID:

0000-0002-8369-0494

Subject and Keywords:

handel   Śląsk   księstwo oleśnickie   ordynacje ziemskie

Abstract:

W niniejszym opracowaniu dokonano wyboru artykułów i przepisów ordynacji ziemskiej Księstwa Oleśnickiego z 1610 r. regulujących handel. Dają one obraz tej aktywnościmieszkańców księstwa z perspektywy ziemian, czyli panów ziemskich, funkcjonujących w warunkach gospodarki towarowo-pieniężnej o charakterze wiejsko-miejskim. Na tle ordynacji ziemskich innych księstw Śląska z XVI i pierwszej połowy XVII w. wyróżnia się dążeniem do szczegółowego uregulowania postępowania sądowego i pozasądowego, zmierzającego do poprawy egzekucji prawa i wyroków sądowych oraz zobowiązań wynikających z różnego rodzaju kontraktów. Przyświecała temu idea dobrego porządku, opartego na sprawiedliwości i równości (biednych i bogatych) oraz ochronie praw stron stosunków obligacyjnych uznanych za słabsze (dłużników, poręczycieli, pożyczkobiorców, zastawców, sprzedawców, niepełnoletnich).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowicka, Dobromiła. Red.   Korzeniewska-Lasota, Anna. Rec.   Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

ISBN 978-83-66601-46-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-47-5 (online)

DOI:

10.34616/23.21.027

Language:

pol

Abstract Language :

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 181)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Handel w dziejach paƄstwa i prawa

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal