Object

Title: Wybrane aspekty organizacji i finansowania opieki społecznej pod zarządem Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska (1891-1945)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane aspekty organizacji i finansowania opieki społecznej pod zarządem Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska (1891-1945)

Alternative title:

Selected Aspects of the Organizational and Financial Activities of Social Insurance under the Management of the National Insurance Institution of Silesia in the Years 1891-1945

Creator:

Simińska, Anna

ORCID:

0000-0002-8432-6846

Subject and Keywords:

National Insurance Institution of Silesia   social insurance in Silesia   19th and 20th century   social law  
Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska   opieka społeczna   Śląsk 19 w.   Śląsk 20 w.   prawo socjalne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article presents selected aspects of organizational and financing activities of the National Insurance Institution of Silesia in the years 1891-1945 in the context of early beginnings of the first social state in Europe and the shaping of the insurance legal tradition in the field of social protection. The German social insurance system was created in Prussia in the 1880s and 1890s, next to still ongoing traditional care for the poor that originated in 18th century. The creation of the National Insurance Institution of Silesia and the modern hospital in Wroclaw is a model example of introducing fundamental social reforms in Germany under the reign of the Chancellor Otto von Bismarck. The insurance organization performed tasks related to social care (paid out disability and retirement pensions andsupplies for widows and orphans) in a form addressed to Silesia residents who voluntarily insured themselves and paid the insurance contributions. The National Insurance Institution of Silesia was established as an institution mostly independent of the state – a public-law social insurance institution with elements of corporate self-government. It marked its place in the history of the world’s first welfare state and in the history of Silesian social care organization in the 19th century and the first half of the 20th century as a dynamically developing insurance institution with its own treatment centers and hospitals. This is also evidenced by the picture of the profitable finance management emerging from the institution’s annual financial reports.  

Artykuł przedstawia wybrane aspekty organizacji i finansowania działalności Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska w latach 1891-1945, w kontekście kształtowania się pierwszego w Europie państwa socjalnego i ubezpieczeniowej tradycji prawnej w zakresie opieki społecznej. Pierwsza ubezpieczeniowa forma opieki społecznej (Sozialversicherung) powstawała w Prusach w latach 80. i 90. XIX w., obok trwającej nadal, zapoczątkowanej w XVIII w. tradycyjnej opieki nad ubogimi (Fürsorge). Utworzenie Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska (Landesversicherungsanstalt für Schlesien) z jego nowoczesnym szpitalem we Wrocławiu stanowi modelowy przykład wprowadzenia fundamentalnych reform społecznych w Niemczech pod rządami kanclerza Ottona von Bismarcka. Placówka ubezpieczeniowa wykonywała zadania związane z opieką społeczną (wypłacała renty inwalidzkie i emerytury, zaopatrzenie dla wdów i tzw. sieroce) w formie skierowanej dla dobrowolnie ubezpieczających się i odprowadzających składki mieszkańców prowincji śląskiej. Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska został utworzony jako instytucja w dużej mierze niezależna od państwa – publicznoprawny zakład ubezpieczeń społecznych z elementami korporacyjnego samorządu. Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska zaznaczył się w historii pierwszego na świecie państwa socjalnego oraz w historii śląskiej organizacji opieki społecznej w XIX i pierwszej połowie XX w. jako dynamicznie rozwijająca się placówka ubezpieczeniowa z własnymi ośrodkami leczniczymi, sanatoriami i szpitalem. Świadczy o tym również wyłaniający się z rocznych sprawozdań z działalności instytucji obraz dochodowego zarządu finansami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128534   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.8.41

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 18, 2023

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

125

Number of object content views in PDF format

129

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139109

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information