Obiekt

Tytuł: Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskimw kontekście małżeństw zawieranych dla pozoru

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskimw kontekście małżeństw zawieranych dla pozoru

Tytuł odmienny:

Legalization of a foreigner's stay in Poland on the basis of marriage to a Polish citizen in the context of sham marriages

Autor:

Knych, Adam

Temat i słowa kluczowe:

migration   foreigner's stay in Poland   sham marriages  
migracja   pobyt cudzoziemca w Polsce   małżeństwa pozorne

Opis:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstrakt:

Marriage and family life are legally protected in Poland, regardless of the country of origin of the spouse of a Polish citizen. Polish legal system also treats in a privileged manner foreigners who legalize their stay in Poland on the basis of marriage with a Polish citizen. For example, Polish law allows foreign spouses of Polish citizens to obtain a temporary residence permit relatively easily and quickly, compared to other categories of foreigners. Moreover, it allows to obtain a permanent residence permit with minimum requirements (e.g. there is no obligation to have neither employment nor a stable source of income, insurance, or language skills). It also treats foreign spouses of Polish citizens in a privileged manner as far as obtaining Polish citizenship is concerned. It might be also pointed out that a foreigner who is a spouse of a Polish citizen enjoys certain privileges in relation to other groups of foreigners, such as free access to the labor market or economic activity. Regulations mentioned above are justified by the good of the family, however the institution of marriage may also be potentially abused and serve only migration purposes. Among all basis for legalizing a foreigner's stay in Poland, marriage is the fastest, cheapest and most convenient form to achieve the migration goal. As a consequence sham marriage could be the most advantageous way for foreigner who wanted to derive benefits from the institution of marriage to legalize their stay in Poland.  
Małżeństwo i życie rodzinne są w Polsce prawnie chronione, niezależnie od kraju pochodzenia małżonka obywatela polskiego. Polski system prawny traktuje również w sposób uprzywilejowany cudzoziemców, którzy legalizują swój pobyt w Polsce w na podstawie zawartego związku małżeńskiego z obywatelem polskim. Przykładowo, polskie prawo pozwala na stosunkowo łatwe i szybkie, w porównaniu do innych kategorii cudzoziemców, uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemskich małżonków obywateli polskich. Ponadto pozwala ono na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, przy minimalnych wymaganiach (np. nie ma obowiązku posiadania zatrudnienia, stałego źródła dochodu, ubezpieczenia, znajomości języka). W sposób uprzywilejowany traktuje ono także cudzoziemskich małżonków obywateli polskich w zakresie uzyskania obywatelstwa polskiego. Można również wskazać, że cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego korzysta z określonych przywilejów w stosunku do innych grup cudzoziemców, takich jak swobodny dostęp do rynku pracy czy do działalności gospodarczej. Powyższe regulacje są uzasadnione dobrem rodziny, jednak instytucja małżeństwa może być również potencjalnie nadużywana i służyć jedynie celom migracyjnym. Spośród wszystkich podstaw do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce, małżeństwo jest najszybszą, najtańszą i najwygodniejszą formą osiągnięcia celu migracyjnego. W konsekwencji pozorne małżeństwo mogłoby być najkorzystniejszym sposobem dla cudzoziemca, który chciałby skorzystać z instytucji małżeństwa dla zalegalizowania swego pobytu w Polsce.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128436  
doi:10.34616/139092  

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128436  
doi:10.34616/139092  
ISSN 2080-332X  
ISBN 978-83-65158-18-5

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 240-296

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 paź 2021

Data dodania obiektu:

11 cze 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

308

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

308

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139092

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji