Object

Title: Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskimw kontekście małżeństw zawieranych dla pozoru

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskimw kontekście małżeństw zawieranych dla pozoru

Alternative title:

Legalization of a foreigner's stay in Poland on the basis of marriage to a Polish citizen in the context of sham marriages

Creator:

Knych, Adam

Subject and Keywords:

migration   foreigner's stay in Poland   sham marriages  
migracja   pobyt cudzoziemca w Polsce   małżeństwa pozorne

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Marriage and family life are legally protected in Poland, regardless of the country of origin of the spouse of a Polish citizen. Polish legal system also treats in a privileged manner foreigners who legalize their stay in Poland on the basis of marriage with a Polish citizen. For example, Polish law allows foreign spouses of Polish citizens to obtain a temporary residence permit relatively easily and quickly, compared to other categories of foreigners. Moreover, it allows to obtain a permanent residence permit with minimum requirements (e.g. there is no obligation to have neither employment nor a stable source of income, insurance, or language skills). It also treats foreign spouses of Polish citizens in a privileged manner as far as obtaining Polish citizenship is concerned. It might be also pointed out that a foreigner who is a spouse of a Polish citizen enjoys certain privileges in relation to other groups of foreigners, such as free access to the labor market or economic activity. Regulations mentioned above are justified by the good of the family, however the institution of marriage may also be potentially abused and serve only migration purposes. Among all basis for legalizing a foreigner's stay in Poland, marriage is the fastest, cheapest and most convenient form to achieve the migration goal. As a consequence sham marriage could be the most advantageous way for foreigner who wanted to derive benefits from the institution of marriage to legalize their stay in Poland.  

Małżeństwo i życie rodzinne są w Polsce prawnie chronione, niezależnie od kraju pochodzenia małżonka obywatela polskiego. Polski system prawny traktuje również w sposób uprzywilejowany cudzoziemców, którzy legalizują swój pobyt w Polsce w na podstawie zawartego związku małżeńskiego z obywatelem polskim. Przykładowo, polskie prawo pozwala na stosunkowo łatwe i szybkie, w porównaniu do innych kategorii cudzoziemców, uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemskich małżonków obywateli polskich. Ponadto pozwala ono na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, przy minimalnych wymaganiach (np. nie ma obowiązku posiadania zatrudnienia, stałego źródła dochodu, ubezpieczenia, znajomości języka). W sposób uprzywilejowany traktuje ono także cudzoziemskich małżonków obywateli polskich w zakresie uzyskania obywatelstwa polskiego. Można również wskazać, że cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego korzysta z określonych przywilejów w stosunku do innych grup cudzoziemców, takich jak swobodny dostęp do rynku pracy czy do działalności gospodarczej. Powyższe regulacje są uzasadnione dobrem rodziny, jednak instytucja małżeństwa może być również potencjalnie nadużywana i służyć jedynie celom migracyjnym. Spośród wszystkich podstaw do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce, małżeństwo jest najszybszą, najtańszą i najwygodniejszą formą osiągnięcia celu migracyjnego. W konsekwencji pozorne małżeństwo mogłoby być najkorzystniejszym sposobem dla cudzoziemca, który chciałby skorzystać z instytucji małżeństwa dla zalegalizowania swego pobytu w Polsce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128436   doi:10.34616/139092       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 240-296

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

1 055

Number of object content views in PDF format

1062

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139092

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information