Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biblioteka publiczna jako instytucja public history

Group publication title:

Edukacja Kultura Społeczeństwo

Creator:

Walecka, Dominika

Abstract:

W artykule dokonano analizy obecności historii w działaniach polskich bibliotek publicznych na przykładzie dwóch miejskich bibliotek w miastach wojewódzkich: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Ofertę bibliotek zebrano na podstawie informacji zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych (www.mbp.opole.pl i www.mbp.olsztyn.pl). Do analizy wytypowano działania nawiązujące w różnym stopniu do historii i podejmowane w latach 2018–2019. Aby przedstawić różnorodność historycznej aktywności bibliotek, uporządkowano wydarzenia według następujących kategorii: promocje książek (spotkania autorskie, rozmowy o książkach); spotkania (o tematyce historycznej, spotkania ze świadkami historii); projekcje filmów; wystawy; zajęcia aktywizujące i imprezy okolicznościowe. W tekście wyjaśniono także kwestie terminologiczne wiążące się z obszarem public history.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopismo online

DOI:

10.34616/EKS.2020.1.119.158

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny

Autor opisu:

MZ